Walne Zebranie British Alumni Society

W dniu 25 marca 2022 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie British Alumni Society (BAS), które jest parterem Stowarzyszenia Alumni.

Podczas Walnego odbyły się wybory do Zarządu BAS na następną kadencje.

Zarząd Stowarzyszenia Alumni reprezentował Jan Gasparski, który pogratulował wyboru nowym władzom BAS oraz podkreślił wagę partnerstwa pomiędzy naszymi stowarzyszeniami.

Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

 

Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

Po raz kolejny w dziejach władze Rosji zmierzają do siłowej zmiany granic sąsiednich państw, kierując się wyłącznie prawem silniejszego. W obliczu wojny w Ukrainie Zarząd Stowarzyszenia Alumni jednoznacznie staje po stronie zaatakowanych Ukraińców. My, stypendystki i stypendyści amerykańskich programów rządowych tworzymy wspólnotę, która stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Polski i USA, pogłębianie relacji międzyludzkich oraz propagowanie cnót społeczeństw demokratycznych. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek formom przemocy i konfliktu pomiędzy narodami.

W tej godzinie próby, stajemy ramię w ramię z Ukraińcami, zjednoczeni pod dumnym sztandarem Wolności!

 

Повідомлення правління Польської Aсоціації Алюмні

Вкотре в історії влада Росії намагається примусово змінити кордони сусідніх держав, керуючись виключно правом сильнішого. В умовах війни в Україні Правління Асоціації Алюмні однозначно стає на бік атакованих Українців. Ми, стипендіати та стипендіатки американських урядових програм, творимо спільноту, яка має на меті зблизити народи Польщі та Сполучених Штатів, поглибити міжособистісні стосунки та пропагувати чесноти демократичних суспільств. Ми проти будь-якої форми насильства та конфлікту між націями.

У цю годину випробування ми стоїмо пліч-о-пліч з Українцями, об’єднані під гордим прапором Свободи!

Cykl wywiadów z Alumnami pod wspólnym tytułem „Zawód”

Rozpoczynamy nowy projekt pod wspólnym tytułem: „Zawód”.
„Zawód” będzie serią wywiadów z członkami i członkiniami Stowarzyszenia Alumni, których życie zawodowe jest związana z profesją, której nie da się zaszufladkować w 8-godzinny dzień biurowej pracy, wymaga dużego zaangażowania i własnej inicjatywy oraz związana jest z daleko posuniętą samodyscypliną. Słuchaczom postaramy się przybliżyć kulisy tych profesji, opowiedzieć o ich pozytywnych i negatywnych aspektach, ukazać zmienność profesji na przestrzeni lat, związanych np. z rozwojem nowoczesnych technologii.

Wywiady prowadzi red. Zbigniew Bartuś, publicysta, reportażysta, felietonista Dziennika Polskiego i mediów Grupy Polska Press. Zbigniew jest członkiem Stowarzyszenia Alumni, a do USA wyjechał w ramach programu IVLP (2000).

Czytaj więcej

Nowy statut Stowarzyszenia Alumni

2 lutego 2022 r. była ważna data. Minęło 63 dni od Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków naszego Stowarzyszenia, na którym podjęliśmy uchwałę o wprowadzeniu zmian w statucie Stowarzyszenia. Według statutu ten okres jest ważny, ponieważ „ …uchwała staje się wykonalna po upływie 63 dni od daty jej powzięcia. Jeśli w ciągu tego czasu ponad połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia zbierze podpisy przeciwko takiej uchwale, traci ona wykonalność i uważana jest za nie podjętą”.

Nikt się nie zgłosił z zebranymi podpisami ponad połowy członków Stowarzyszenia, a to oznacza, że nowy statut staje się ważny i obowiązujący.

Nowy statut znajdziecie pod linkiem:

http://usalumni.org.pl/statut/

Alumnowy Karnawał 2022

 

Styczeń 2022 przebiegał pod hasłem „Alumnowego Karnawału”. „Alumnowy Karnawał” to seria wojewódzkich spotkań Alumnów przy kawie & herbacie & piwie & winie (napój do wyboru). Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu chcieliśmy się spotkać w realu czyli w kawiarni / pubie / restauracji, aby bliżej się poznać. Czytaj więcej

15 rocznica istnienia Stowarzyszenia Alumni

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Alumni, Zarządowi, Komitetowi Sterującemu, Komisji Rewizyjnej oraz sobie, życzę wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!

To już 15 lat od kiedy powołano Stowarzyszenie Alumni. 17 stycznia 2007 r. została podpisana uchwała go powołująca. Ową uchwałę podpisało 16 osób. Po 15 latach nasza „Alumnowa rodzina” bardzo się rozrosła i aktualnie skupia 880 osób.

Zaprośmy kolejnych uczestników programów Departamentu Stanu USA do naszej „Alumnowej rodziny”, abyśmy mogli świętować kolejne urodziny razem.

Rafał Pieprzyk

Prezes Stowarzyszenia Alumni

Wizyta w Żydowskim Instytucie Historycznym

23 listopada br. kilkunastu członków i członkiń Stowarzyszenia Alumni miało okazję zwiedzić Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Podczas wizyty zapoznali się z wystawą główną „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” poświęconą Archiwum Ringelbluma, poznać działalność konspiracyjnej grupy Oneg Szabat i stworzonego przez nią zbioru dokumentów, które są świadectwem zagłady Żydów.

Czytaj więcej

Konferencja „Smart City dla mieszkańców i środowiska”

21 października w Krakowie odbyła się konferencja „Smart City dla mieszkańców i środowiska”. Organizatorem konferencji był członek naszego Stowarzyszenia – dr Wojciech Blecharczyk.

Konferencja, rozpoczynająca cykl oraz kolejne seminaria i warsztaty, ma na celu zaprezentowanie poziomu zaawansowania samorządów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, koncepcji Smart City, Smart Villages, gospodarki obiegu zamkniętego oraz odporności miast. W ramach cyklu przedstawiane będą innowacyjne rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców. W trakcie obrad, prezentacji oraz dyskusji zostały zaprezentowane wyniki badań naukowców, przedstawione wieloletnie doświadczenia praktyków i samorządowców oraz opinie specjalistów, czy też agencji miejskich oraz organizacji społecznych.

Czytaj więcej

„American Debates” – cykl dyskusji o współczesnej Ameryce

Rozpoczynamy nowy projekt pod wspólnym tytułem „American Debates”.  Podejmiemy się dyskusji na temat współczesnej Ameryki, a dokładniej polityki międzynarodowej, militarnej, gospodarczej prowadzonej przez rząd USA, czy też relacji USA z innymi krajami, w tym z Polską w szczególności. Do dyskusji zaprosimy specjalistów, naukowców, dziennikarzy, którzy podzielą się swoją wiedzą i opiniami. Zapraszamy raz w miesiącu o godz 18:00, organizując LIVE na:

– fanpage’u na Facebooku  www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/

– kanale YouTube https://www.youtube.com/c/StowarzyszenieAlumni

Projekt „American Debates” jest realizowany dzięki wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

Czytaj więcej