Pobyt prof. Davida F. Forte w Polsce 20.10 – 11.11.2022

 

W dniach 20 października – 11 listopada Polskę odwiedził prof. David F. Forte. David Forte jest profesorem prawa konstytucyjnego, wykładowcą wielu amerykańskich i europejskich uniwersytetów, w tym jego Alma Mater: Cleveland State University. Wielokrotnie współpracował z Kongresem USA oraz Departamentem Stanu USA w sprawach prawa międzynarodowego i praw człowieka. Jest też podwójnym stypendystą programu Fulbrighta. W Polsce swoje stypendium realizował w 2019 r.

Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia, prof. Forte przeprowadził trzy wykłady na uczelniach Warszawy i Gdańska.
25 października odbył się wykład na Uniwersytecie SWPS. Omówił kwestię: What is a natural law?. Wykład poprowadził prof. Adam Bodnar.
26 października, na zaproszenie prof. Dariusza Góry, odbył się wykład na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem też było pytanie: What is a natural law?.
4 listopada wykład został przeprowadzony na Uniwersytecie Gdańskim. Tematem było: Poland’s place in the new world order. Wykład poprowadziła prof. Anna Mazurkiewicz.
Mieliśmy też okazję spotkać się z prof. Forte w luźniejszej atmosferze w restauracji „Literatka” w Warszawie. 26 października na spotkanie przybyli członkowie naszego Stowarzyszenia oraz polscy i amerykańscy fulbrighterzy, aby wspólnie porozmawiać i bliżej się poznać, nie tylko z amerykańskim profesorem, lecz także jego uroczą żoną Julie.

Chciałbym podziękować członkom naszego Stowarzyszenia: Dariuszowi Górze, Annie Mazurkiewicz oraz Radomirowi Matczakowi za pomoc w organizacji tych wydarzeń.