Program Open World

Program Open World, założony w 1999 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych, zaprasza liderów politycznych i społecznych z krajów Europy i Azji do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych w ramach krótkich wizyt zawodowych.

Wizyty zawodowe koncentrują się na określonym temacie, a podczas nich liderzy dzielą się pomysłami i wiedzą z osobami, które działają w podobnym obszarze zawodowym czy społecznym w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na:

https://poland.americancouncils.org/open-world-polish