Spotkanie w Ambasadzie

22 października br. reprezentacja władz Stowarzyszenia miała zaszczyt spotkać się w Warszawie z dr B. Bix Aliu, wice-ambasadorem USA w Polsce. Oprócz Pana Ambasadora, stronę amerykańską reprezentowali: Dan Hastings, attaché kulturalny Ambasady i Monika Rysiukiewicz z sekcji public affairs, która opiekuje się Alumnami. Stowarzyszenie było reprezentowane przez członków Zarządu: Monikę Piątkowską, Jana Gasparskiego oraz Rafała Pieprzyka, a także Sławomira Kamińskiego z Komitetu Sterującego. Czytaj więcej

Engage2Prevent

16 października 2019 r. odbyła się sesja Konsekwencje ekonomiczne i społeczne zatrudniania cudzoziemców. Prognozy na przyszłość. Sesja ta była częścią Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego po raz dziesiąty w Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Czytaj więcej

Zostaliśmy nagrodzeni przez US-Polish Trade Council

Stowarzyszenie Alumni zostało nagrodzone nagrodą „Wielkie Inspiracje – Promotor Współpracy Polsko-Amerykańskiej”. Nagroda została przyznana przez Wysoką Kapitułę Nagrody w uznaniu olbrzymiego wkładu Stowarzyszenia i wszystkich jego członków  w zakresie promocji współpracy Polsko-Amerykańskiej i zacieśnianie relacji pomiędzy oboma krajami w wymiarach zarówno instytucjonalnych, jak i osobistych. 

Czytaj więcej

Znad Wisły do Silicon Valley

Już po raz trzeci Alumni zostali zaproszeni na seminarium w ramach obchodów 100-lecia nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Cykl obchodów odbywa się z grantu uzyskanego z Ambasady USA w Warszawie. Tym razem podjęliśmy się tematyki biznesowej i wraz z PAM Center, Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Łódzkiego zorganizowaliśmy seminarium Znad Wisły do Silicon Valley.

Czytaj więcej

American Day w Katowicach

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Alumni było współorganizatorem American Day, które odbyło się w Katowicach w dniu 23 maja 2019 r. Gospodarzem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Celem wydarzenia była promocja współpracy między Polską i USA oraz pielęgnowanie polsko-amerykańskich relacji gospodarczych.
Tegoroczna edycja skupiła się na czterech panelach:

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani Agnieszki

Pani Agnieszka Krzywosz od lat zajmuje się sprawami naszego Stowarzyszenia w jego warszawskiej siedzibie przy Al. Niepodległości. Jej cicha, sprawna i w pełni społeczna praca okazuje się nieodzowna dla zapewnienia prawidłowego przepływu informacji i korespondencji. Zarząd Stowarzyszenia postanowił uhonorować Panią Agnieszkę bukietem kwiatów i okolicznościowym grawerem, choć mamy świadomość, że jest to tylko symboliczny wyraz ogromu naszej wdzięczności. Czytaj więcej