Władze

Zarząd Stowarzyszenia Alumni

Prezes

Rafał Pieprzyk – właściciel firmy „Re-Public”, Kraków

Wiceprezesi – członkowie Zarządu

Agnieszka Caban – prezeska Fundacji „Dom na Pograniczu”, Warszawa

Jan Gasparski – C-level Marketing Manager, członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers, Manager w Krka-Polska, mentor, Warszawa

Dariusz Góra – politolog, profesor Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Warszawa

Andrzej Górniak – nauczyciel, III Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego, Kraków

Jolanta Niedźwiecka – specjalistka ds. BHP i ochrony środowiska, AstraZeneca Poland, Warszawa

Andrzej Pawlikowski – p.o. dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Joanna Węgrzycka – Narodowe Centrum Nauki, Kraków

Anna Zaroda-Dąbrowska – prezeska firmy szkoleniowo-doradczej Orange Hill, Kraków

Piotr Zimoch – nauczyciel, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sobków

Rada Programowa

Przewodnicząca: Justyna Janiszewska – dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta, członkini Stowarzyszenia Alumni

Zastępca: Sylwia Kuźma-Markowska – dyrektor ds. studenckich, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

Piotr Dobrosz – dyrektor American Councils for International Education Poland, członek Stowarzyszenia Alumni

Tony Housh – przewodniczący American Chamber of Commerce Poland

Sławomir Kamiński – członek Stowarzyszenia Alumni

Krzysztof Łyżwiński – członek Stowarzyszenia Alumni

Jacek Nieckuła – członek Stowarzyszenia Alumni

Marcin Paprzycki – członek Stowarzyszenia Alumni

Rafał Pieprzyk – prezes Stowarzyszenia Alumni

Komisja Rewizyjna

Krzysztof S. Cichocki – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) w Warszawie

Aneta Pacek-Łopalewska – radca prawny, APL Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska / CEO Treesk, Warszawa

Małgorzata Zasuńska – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń