Władze

Zarząd Stowarzyszenia Alumni

 

 

Prezes

Rafał Pieprzyk – właściciel, Re-Public, Kraków

 

Wiceprezesi – członkowie Zarządu

Ewa Całus – Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Agata Cieszewska – Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa

Jan Gasparski – C-level Marketing Manager, członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers, Manager w Krka-Polska, mentor, Warszawa

Dariusz Góra – kierownik Katedry Regionalnych Studiów Strategicznych, Wydział Prawa i Administracji UKSW, Warszawa

Grzegorz Kostka – tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Warszawa

Dorota Michniewicz-Rybarz – właściciel firmy Dorota Michniewicz-Rybarz, Dobrzeń Mały

Monika Piątkowska – prezes Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu Innovo, Katowice

Joanna Węgrzycka – Narodowe Centrum Nauki, Kraków

Anna Zaroda-Dąbrowska – prezes firmy szkoleniowo-doradczej Orange Hill, Kraków

Komitet Sterujący

Jacek Nieckuła (przewodniczący) – Senior Consultant, Ernst & Young – Business Advisory, Warszawa

Sławomir Kamiński – naczelnik wydziału, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa

Marcin Paprzycki – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Komisja Rewizyjna

Krzysztof S. Cichocki – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) w Warszawie

Aneta Pacek-Łopalewska – radca prawny, APL Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska / współzałożycielka start-upu Treesk, Warszawa

Małgorzata Zasuńska – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń