Partnerzy

 

ambasada
Ambasada USA wspierała powstanie Stowarzyszenia Alumni w 2006 roku. Była to część ogólnoświatowej inicjatywy Departamentu Stanu USA, który zachęcał placówki dyplomatyczne do zacieśnienia relacji z absolwentami programów wymiany finansowanych przez rząd USA. Na całym świecie jest ponad milion absolwentów tych programów, w Polsce około czterech tysięcy. Dla amerykańskiej misji dyplomatycznej stanowią oni cenną grupę, której wiedzę, entuzjazm i energię dyplomaci starają się wykorzystywać do działania na rzecz wspólnych idei i lepszego porozumienia między narodami.

 

enam-logo2Europejska Sieć Amerykańskich Stowarzyszeń Absolwenckich ENAM skupia 53 organizacje oficjalnie uznane przez ambasady amerykańskie i działające na terenie 42 krajów Europy i Eurazji. ENAM jest największą na świecie regionalną organizacją alumnów. Za cel stawia sobie koordynację działań poszczególnych narodowych stowarzyszeń alumnów, promowanie wspólnych inicjatyw oraz pogłębianie współpracy amerykańskich alumnów w Europie.

 

 

fulbright_logoPolsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Przyznaje stypendia naukowe dla Polaków na wyjazdy do USA i dla Amerykanów na przyjazdy do Polski. Jest organizacją non-profit. Działalność Komisji jest finansowana w równej części przez Departament Stanu USA oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w oparciu o umowę bilateralną.

 

 

amcorners_pl

American Corners to program współpracy pomiędzy Ambasadą USA a wybranymi instytucjami publicznymi w Polsce, które oprócz działalności statutowej realizują programy edukacyjne na temat Stanów Zjednoczonych. Dysponują one amerykańskimi publikacjami dotyczącymi USA, dostępem do internetowej bazy danych eLibrary USA oraz we współpracy z Ambasadą USA realizują programy i wydarzenia propagujące kulturę amerykańską. W Polsce American Corners znajdują się w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Radomiu, Warszawie i Wrocławiu.

 

 

 

K&L Gates jest w pełni zintegrowaną firmą prawniczą zatrudniającą prawników na pięciu kontynentach. Reprezentuje wiodące międzynarodowe spółki, średnie i rozwijające się korporacje, uczestników rynku kapitałowego i przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki, a także podmioty publiczne i prywatne, instytucje edukacyjne oraz organizacje filantropijne. Więcej informacji na temat K&L Gates, lokalizacji biur i praktyk na stronie www.klgates.com.

 

 

PAM Center to wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyodrębniona na potrzeby edukacji menedżerskiej. We współpracy z amerykańskimi uczelniami, m.in. R. H. Smith School of Business, University of Maryland oraz College of Business, Minot State University, PAM Center oferuje:
* Polsko-Amerykański Program Studiów MBA,
* jedyne w Polsce Studium Menedżerskie Mini MBA®,
* szkolenia otwarte oraz realizowane na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw, konferencje i eventy.
                                                                                    .
                                                                                    .
                                                                                    .
Inspirujemy rozwój w ramach ciekawych aktywności: prężnie działających kół naukowych, spotkań z interesującymi ludźmi w tym zagranicznymi profesorami, cyklicznych wydarzeń naukowych i imprez sportowych. Umożliwiamy wyjazdy zagraniczne (Erasmus+, CEEPUS, stypendia w USA), które poszerzają horyzonty, konfrontują z inną kulturą i przynoszą cenne doświadczenia. Sami nie zamykamy się w uniwersyteckich murach – aktywnie komentujemy w mediach bieżące wydarzenia i procesy. Chętnie popularyzujemy naukę w opiniotwórczych pismach i programach.
                                                                                .
Działamy w formule fundacji, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zajmujemy się polityką zagraniczną i najważniejszymi wyzwaniami w relacjach międzynarodowych. Naszą misją jest zwiększanie wśród polskich decydentów rozumienia procesów zachodzących w Europie i na świecie oraz popularyzacja wiedzy o Polsce za granicą. Prowadzimy działalność analityczną, edukacyjną i doradczą.
 .
 .

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona w 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Celem MISO jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. W ramach działalności statutowej MISO funkcjonuje Centrum Analiz, które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.

 

Fundacja Edukacji Polonijnej od wielu lat dba o kultywowanie polskiej tradycji,  historii, kultury poprzez krzewienie polskiej edukacji za granicą. Naszym priorytetem jest udostępnienie szkoły wszystkim Małym Polakom na całym świecie. Dzięki nowoczesnej technologii możemy docierać do każdego dziecka, które pragnie uczyć się w języku polskim. Fundacja stara się, aby dostęp do polskiej edukacji był darmowy dla wszystkich dzieci!

Więcej informacji na stronie: www.polakmaly.polonia.edu.pl