Partnerzy

 

ambasadaAmbasada USA wspierała powstanie Stowarzyszenia Alumni w 2006 roku. Była to część ogólnoświatowej inicjatywy Departamentu Stanu USA, który zachęcał placówki dyplomatyczne do zacieśnienia relacji z absolwentami programów wymiany finansowanych przez rząd USA. Na całym świecie jest ponad milion absolwentów tych programów, w Polsce około czterech tysięcy. Dla amerykańskiej misji dyplomatycznej stanowią oni cenną grupę, której wiedzę, entuzjazm i energię dyplomaci starają się wykorzystywać do działania na rzecz wspólnych idei i lepszego porozumienia między narodami.

 

enam-logo2

 

Europejska Sieć Amerykańskich Stowarzyszeń Absolwenckich ENAM skupia 53 organizacje oficjalnie uznane przez ambasady amerykańskie i działające na terenie 42 krajów Europy i Eurazji. ENAM jest największą na świecie regionalną organizacją alumnów. Za cel stawia sobie koordynację działań poszczególnych narodowych stowarzyszeń alumnów, promowanie wspólnych inicjatyw oraz pogłębianie współpracy amerykańskich alumnów w Europie.

 

 

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Przyznaje stypendia naukowe dla Polaków na wyjazdy do USA i dla Amerykanów na przyjazdy do Polski. Jest organizacją non-profit. Działalność Komisji jest finansowana w równej części przez Departament Stanu USA oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w oparciu o umowę bilateralną.

 

 

amcorners_pl

 

 

American Corners to program współpracy pomiędzy Ambasadą USA a wybranymi instytucjami publicznymi w Polsce, które oprócz działalności statutowej realizują programy edukacyjne na temat Stanów Zjednoczonych. Dysponują one amerykańskimi publikacjami dotyczącymi USA, dostępem do internetowej bazy danych eLibrary USA oraz we współpracy z Ambasadą USA realizują programy i wydarzenia propagujące kulturę amerykańską. W Polsce American Corners znajdują się w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Radomiu, Warszawie i Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

KONDRAT i Partnerzy to jedna z najbardziej dynamicznych polskich kancelarii prawnych. Znajduje się w gronie wiodących kancelarii w obszarze prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego i life science. To ponad 50-osobowy zespół, w skład którego wchodzą: rzecznicy patentowi, doktorzy nauk chemicznych, radcowie prawni, adwokaci i aplikanci oraz wspierający ich pracownicy administracyjni.

.
.
.
Inspirujemy rozwój w ramach ciekawych aktywności: prężnie działających kół naukowych, spotkań z interesującymi ludźmi, cyklicznych wydarzeń naukowych i imprez sportowych. Umożliwiamy wyjazdy zagraniczne (Erasmus+, CEEPUS, stypendia w USA), które poszerzają horyzonty, konfrontują z inną kulturą i przynoszą cenne doświadczenia. Nie zamykamy się w uniwersyteckich murach – aktywnie komentujemy w mediach bieżące wydarzenia i procesy. Popularyzujemy naukę w opiniotwórczych pismach i programach.
 .
.
Działamy w formule fundacji, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zajmujemy się polityką zagraniczną i najważniejszymi wyzwaniami w relacjach międzynarodowych. Naszą misją jest zwiększanie wśród polskich decydentów rozumienia procesów zachodzących w Europie i na świecie oraz popularyzacja wiedzy o Polsce za granicą. Prowadzimy działalność analityczną, edukacyjną i doradczą.
.
.

 

 

 

 

Fundacja Edukacji Polonijnej od wielu lat dba o kultywowanie polskiej tradycji,  historii, kultury poprzez krzewienie polskiej edukacji za granicą. Naszym priorytetem jest udostępnienie szkoły wszystkim Małym Polakom na całym świecie. Dzięki nowoczesnej technologii możemy docierać do każdego dziecka, które pragnie uczyć się w języku polskim. Fundacja stara się, aby dostęp do polskiej edukacji był darmowy dla wszystkich dzieci!

.
.
.
.
.
 Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest nowatorskim think tankiem wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań nad problemami funkcjonowania kluczowych systemów państwa polskiego decydujących o jego bezpieczeństwie narodowym. Podejmuje inicjatywy służące wspieraniu procesu budowy kultury strategicznej w państwie i społeczeństwie oraz propagowaniu myśli strategicznej z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Prowadzi działalność badawczą i edukacyjną skierowaną na opracowywanie i promowanie propozycji kompleksowych rozwiązań problemów o charakterze systemowym w strategicznych obszarach funkcjonowania państwa polskiego.
.
.
Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej to stowarzyszenie skupiające stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej, najbardziej prestiżowej organizacji polonijnej wspierającej i propagującej naukową, intelektualną i edukacyjną wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
.
.
.

 

 

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona w 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Celem MISO jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. W ramach działalności statutowej MISO funkcjonuje Centrum Analiz, ośrodek analityczno-ekspercki powołany w 2017 r.

 

 

 

 

PAM Center to wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyodrębniona na potrzeby edukacji menedżerskiej. We współpracy z amerykańskimi uczelniami, m.in. R. H. Smith School of Business, University of Maryland oraz College of Business, Minot State University, PAM Center oferuje:

* Polsko-Amerykański Program Studiów MBA,
* jedyne w Polsce Studium Menedżerskie Mini MBA®,
* szkolenia otwarte oraz realizowane na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw, konferencje i eventy.
.
.
.
.

.Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest organizacją non-profit, która kontynuuje w Polsce projekt zainaugurowany w 2009 roku przez Komisję Europejską – Europejską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Promujemy panie, które prowadzą z sukcesem działalność w różnorodnych branżach na terenie całego kraju oraz za granicą, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i mogą być przykładem oraz inspiracją dla innych zgodnie z hasłem: Potrafisz osiągać sukcesy – bądź wzorem dla innych!

.

 

 

Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (The US-Polish Trade Council) chce być twoim informatycznym i biotechnologicznym pomostem do budowania relacji biznesowych między USA i Polską. Aby osiągnąć ten cel, USPTC współpracuje z siecią organizacji polskich i amerykańskich, w tym korporacyjnych, akademickich i rządowych.

USPTC PL ma siedzibę w Katowicach, a jej „siostrzaną” organizacją w Stanach Zjednoczonych jest USPTC USA.

 

 

 

SOWA LLC reprezentuje 25-letnie doświadczenie w obsłudze firm polskich i zagranicznych, zapewniając tłumaczenia specjalistyczne w 70 językach oraz doradztwo i szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji korporacyjnej. Wspierając działania biznesowe naszych klientów, obniżamy ryzyko wystąpienia niezgodności i przyczyniamy się się do efektywnego i szybszego nawiązywania kontaktów międzynarodowych oraz rozwiązywania problemów komunikacyjnych zgodnie z zasadami dyplomacji gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Interim Managers jest organizacją non-profit powstałą w 2009 roku w celu promowania idei Interim Management rozumianego jako czasowe działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (interim managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów biznesowych. Obszary działań Stowarzyszenia obejmują: promocję idei Interim Managementu i edukację rynku, kreowanie standardów realizacji projektów IM, przestrzeganie etyki zawodu, szkolenia, konferencje, praktyki, badania, publikacje oraz partnerstwa.

 

 

 

 

.

 

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) powstało w 1994 r. Misją i celem Stowarzyszenia jest udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzi euro-atlantyckich, bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej Polski; działanie na rzecz promocji trwałych związków euro-atlantyckich oraz interesów Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i w innych instytucjach bezpieczeństwa demokratycznych krajów Europy; działalność oświatowa mająca na celu upowszechnianie wiedzy o polityce zagranicznej Polski, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

.

 .

WorldLINK Foundation to organizacja edukacyjna z Krakowa, której celem jest stworzenie sieci doświadczonych nauczycieli, profesorów i trenerów z Europy, Ameryki i Azji. Naszym założeniem jest umożliwienie wszystkim uczniom dostępu do edukacji globalnej, a przez to wykształcenie odpowiedzialnego podejścia i umiejętności rozwiązywania problemów poprzez rzeczywiste działania. Kładziemy przy tym duży nacisk na rozwój umiejętności miękkich i kompetencji niezbędnych w obecnych czasach. Nasza metoda pracy bazuje na czterech filarach kompetencji globalnych, zdefiniowanych przez Centrum Edukacji Globalnej Asia Society jako umiejętności poznawania świata, dostrzegania możliwości, proponowania inicjatyw i podejmowania działań. Dbamy o to, by uczniowie i nauczyciele spotykali się i pracowali w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Swój autorski program realizujemy m.in. przez międzynarodowe wymiany szkoleniowe, seminaria edukacyjne i konsultacje.