Sports Diplomacy

 

Program Sports Diplomacy wykorzystuje uniwersalne zamiłowanie do sportu do pokonywania różnic językowych, społecznych i kulturalnych oraz budowania więzi pomiędzy ludźmi. Uprawianie sportu uczy przywództwa, pracy w zespole i umiejętności komunikowania się, które pomagają młodym ludziom odnosić sukcesy w ich dalszym życiu.

Programy wymiany Sports Diplomacy są organizowane we współpracy ze SportsUnited. Pozwalają one uczestnikom zapoznać się z kulturą amerykańską jednocześnie dając im możliwości nawiązania kontaktów z Amerykanami pracującymi zawodowo w sporcie i rówieśnikami, którzy uprawiają sport. Z kolei Amerykanie poznają inne kultury i wyzwania, przed jakimi stoją młodzi ludzie na całym świecie. Tysiące uczestników z ponad 100 krajów wzięło dotychczas udział w programach wymiany Sports United. Z Polski w programach Sports Diplomacy uczestniczyło kilkunastu młodych ludzi, trenerów i działaczy sportowych.

Więcej informacji na:

https://exchanges.state.gov/non-us/program/youth-leadership-programs