Program Fulbrighta

*

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym i prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 370 tysięcy studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program istnieje od 1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów.

Dlaczego warto ubiegać się o stypendium Fulbrighta? Stypendyści Fulbrighta dostają stypendium na okres od 4 do 9 miesięcy, dzięki czemu mogą studiować lub prowadzić badania naukowe na uczelniach amerykańskich – najlepszych na świecie, znanych z najwyższej jakości kadry naukowej, zaplecza i zasobów.

Stypendium Fulbrighta jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści nawiązują kontakty, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga w karierze naukowej.

Marka Programu Fulbrighta jest równoznaczna z wysokim prestiżem. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w sferze administracji publicznej, nauki, kultury, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie.  Wśród nich jest 54 laureatów nagrody Nobla i 82 laureatów nagrody Pulitzera, a 33 osoby piastowały najwyższe urzędy w swoich państwach.

W Polsce ze stypendiów Fulbrighta skorzystało dotychczas, niekiedy parokrotnie, ponad 2000 Polaków.

Oferta stypendialna Programu Fulbrighta skierowana jest do pracowników naukowych oraz studentów, którzy chcą wyjechać na studia magisterskie lub doktoranckie do USA. Więcej informacji o stypendiach i warunkach ubiegania się o nie znajduje się tutaj.