Michał Stachyra, IVLP

Ponad rok temu wziąłem udział w amerykańskim, elitarnym programie wymiany „The International Visitor Leadership Program (IVLP)” prowadzonym przez Departamentu Stanu. Jest on skierowany do obecnych i przyszłych liderów z różnych stron świata. Do chwili obecnej już ponad 500 uczestników IVLP piastowało najwyższe funkcje państwowe, nie wspominając o tysiącach innych absolwentów, którzy odnieśli sukces poza administracją państwową. Udział w programie, który ukończyli m.in.: Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Tony Blair, Margaret Thatcher, a z polskich wybitnych polityków: Beata Szydło, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Hanna Suchocka, Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Kwaśniewski, jest ciekawym doświadczeniem życiowym.

Jednak nawet najlepiej opracowane kursy i stypendia wymagają również zaangażowania ze strony swoich beneficjentów. Dlatego moje doświadczenia związane z The International Visitor Leadership Program uznaję za inspirujące z trzech powodów.

  • Elitarny kurs przywództwa i zarządzania. IVLP jest programem wymiany. Oznacza to, że Departament Stanu umożliwia spotkania i rozmowy z osobami, które są ludźmi sukcesu w swojej dziedzinie. Uczestnicy wymiany mają możliwość udziału w wykładach i dyskusjach z amerykańskimi politykami, biznesmenami, urzędnikami waszyngtońskiej i stanowej administracji. Do tego znajdują się w grupie sobie podobnych osób, które reprezentują swoje kraje i instytucje oraz niejednokrotnie mają bogate doświadczenie, z którego również można korzystać. Uczestnicy IVLP nauczą się pod warunkiem, że aktywnie będą brać udział w spotkaniach i postarają się odtworzyć i zrozumieć drogę do sukcesu, którą przebyli prowadzący spotkania.
  • Najlepiej zorganizowany i prowadzony program wymiany, w którym brałem udział. Sam udział w IVLP jest praktycznym doświadczeniem z zakresu zarządzania i przywództwa. Departament Stanu dla każdej grupy wyselekcjonował najbardziej odpowiednich opiekunów, którzy 24/7 zapewniają wsparcie i pomoc dla każdego uczestnika. Sposób doboru zagadnień poruszanych w trakcie miesięcznego pobytu, typowanie osób oraz organizacji dzielących się swoimi doświadczeniami z zakresu przywództwa i sposobów osiągania zakładanych celów jest wręcz niebywały. Widać olbrzymie doświadczenie osób z Departamentu Stanu, które według najwyższych kryteriów dbają o to, aby mimo upływu lat IVLP pozostał najbardziej elitarnym programem wymiany.
  • Zapoznanie ze Stanami Zjednoczonymi (USA). Zrozumienie zasad demokracji amerykańskiej. Poznanie systemu prawnego, politycznego i społecznego USA. Możliwość zwiedzenia atrakcji turystycznych ale również i miejsc z reguły niedostępnych dla zwykłego turysty. Stworzenie networkingu pomiędzy uczestnikami.

O doskonałej organizacji IVLP świadczy również to, że po ukończeniu wymiany absolwenci nie pozostają z własnymi doświadczeniami sami. Dzięki Ambasadzie USA w Warszawie oraz Stowarzyszeniu ALUMNI cały czas mogę brać aktywny udział w wielu ciekawych wydarzeniach, konferencjach i kursach. Jednak należy pamiętać o pierwszej zasadzie każdego lidera: Sukces zależy od osobistego zaangażowania i poświęconej mu pracy.