Stowarzyszenie Alumni

alumni_final_logo_home

Jesteśmy grupą absolwentów różnych programów wymiany finansowanych przez rząd USA. Dla wielu z nas pobyt w Ameryce na programie był przełomowy w życiu zawodowym i osobistym.
Łączy nas wyjątkowe i prestiżowe doświadczenie.

Zapraszamy wszystkich, którzy byli w Ameryce na programie lub stypendium finansowanym przez rząd USA, np. IVLP, Fulbright lub innym, do dołączenia do nas! Naszym celem, na wzór amerykańskich alumni associations, jest nawiązywanie nowych kontaktów, zaangażowanie społeczne i organizacja wydarzeń z udziałem
Polaków i Amerykanów.

Nasze stowarzyszenie powstało w 2006 roku i zrzesza absolwentów wszystkich programów wymiany i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Największe i najbardziej znane z nich to International Visitor Leadership Program (IVLP) i Fulbright Program, ale nasi członkowie uczestniczyli też w wielu innych.

Członkowie Stowarzyszenia Alumni reprezentują bardzo szeroki wachlarz zawodów i specjalizacji: są wśród nas przedstawiciele sektora publicznego, pozarządowego, nauki, biznesu, edukacji, kultury, mediów i innych.

Stowarzyszenie Alumni stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Polski i USA, propagowanie wiedzy o USA, nawiązywanie kontaktów z absolwentami programów wymiany rządu USA w Polsce i na całym świecie, wspieranie zawodowego i osobistego rozwoju członków. Umożliwia członkom nawiązanie nowych kontaktów poprzez spotkania z amerykańskimi ekspertami i przedstawicielami rządu amerykańskiego, projekty związane z pracą na rzecz społeczności lokalnej, wydarzenia kulturalne, warsztaty, seminaria, konferencje i spotkania dyskusyjne.

Zapraszamy. Dołącz do nas!

Deklaracja członkowska – kliknij tutaj!                                             Stowarzyszenie Alumni na