Zostaliśmy nagrodzeni przez US-Polish Trade Council

Stowarzyszenie Alumni zostało nagrodzone nagrodą „Wielkie Inspiracje – Promotor Współpracy Polsko-Amerykańskiej”. Nagroda została przyznana przez Wysoką Kapitułę Nagrody w uznaniu olbrzymiego wkładu Stowarzyszenia i wszystkich jego członków  w zakresie promocji współpracy Polsko-Amerykańskiej i zacieśnianie relacji pomiędzy oboma krajami w wymiarach zarówno instytucjonalnych, jak i osobistych. 

Czytaj więcej