Konferencja „Smart City dla mieszkańców i środowiska”

21 października w Krakowie odbyła się konferencja „Smart City dla mieszkańców i środowiska”. Organizatorem konferencji był członek naszego Stowarzyszenia – dr Wojciech Blecharczyk.

Konferencja, rozpoczynająca cykl oraz kolejne seminaria i warsztaty, ma na celu zaprezentowanie poziomu zaawansowania samorządów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, koncepcji Smart City, Smart Villages, gospodarki obiegu zamkniętego oraz odporności miast. W ramach cyklu przedstawiane będą innowacyjne rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców. W trakcie obrad, prezentacji oraz dyskusji zostały zaprezentowane wyniki badań naukowców, przedstawione wieloletnie doświadczenia praktyków i samorządowców oraz opinie specjalistów, czy też agencji miejskich oraz organizacji społecznych.

Czytaj więcej

„Rozmowy o przyszłości” – kontynuujemy cykl dyskusji o przyszłości Polski i Polaków

Kontynuujemy cykl dyskusji o przyszłości Polski i Polaków pod wspólnym tytułem „Rozmowy o przyszłości”. Naukowcy, specjaliści, liderzy społeczni i praktycy ze Stowarzyszenia Alumni będą rozmawiać o różnych sferach współczesnego życia, które zmieniają się w wyniku epidemii koronawirusa oraz przemian społecznych, politycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy. Wspólnie zastanowimy się nad przyszłością edukacji, nauki, gospodarki, biznesu, trzeciego sektora, kultury, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa, samorządności, społeczeństwa XXI wieku i innych.

Spotykamy się raz w miesiącu o godz. 18:00, organizując LIVE na fanpage’u Stowarzyszenia na Facebooku. To tam utworzyliśmy dedykowany kanał streamingowy:   www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/

Czytaj więcej