American Day: Think BIG! w Katowicach

„American Day: Think BIG!” taki tytuł przyjęła ostatnia impreza organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. To cykliczne wydarzenie przyjęło sobie za cel jest promowanie partnerskich relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, wzajemne poznawanie możliwości inwestycyjnych, podjęcie dialogu i otwarcie na współdziałanie przedstawicieli sektora MŚP w obu krajach. I tak już po raz szósty.

Czytaj więcej