Misja

Misją Stowarzyszenia Alumni jest działanie na rzecz zbliżenia narodów Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, wspieranie wzajemnych kontaktów między absolwentami programów wymiany rządu USA w Polsce i na świecie, propagowanie wiedzy o Stanach Zjednoczonych oraz koordynacja inicjatyw na rzecz dalszej wymiany kulturalnej i naukowej z USA.