Spotkanie w Ambasadzie

22 października br. reprezentacja władz Stowarzyszenia miała zaszczyt spotkać się w Warszawie z dr B. Bix Aliu, wice-ambasadorem USA w Polsce. Oprócz Pana Ambasadora, stronę amerykańską reprezentowali: Dan Hastings, attaché kulturalny Ambasady i Monika Rysiukiewicz z sekcji public affairs, która opiekuje się Alumnami. Stowarzyszenie było reprezentowane przez członków Zarządu: Monikę Piątkowską, Jana Gasparskiego oraz Rafała Pieprzyka, a także Sławomira Kamińskiego z Komitetu Sterującego. Czytaj więcej

Engage2Prevent

16 października 2019 r. odbyła się sesja Konsekwencje ekonomiczne i społeczne zatrudniania cudzoziemców. Prognozy na przyszłość. Sesja ta była częścią Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego po raz dziesiąty w Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Czytaj więcej