Kalendarz imprez

styczeń / luty – Alumnowy Karnawał (spotkania regionalne)

maj / czerwiec – Walne Zebranie Członków

lipiec – śląski piknik z okazji Święta Niepodległości USA (Żory)

wrzesień / październik – wyjazd integracyjny

listopad – Alumnowe Thanksgiving (Kraków)

grudzień – Christmas Party z loterią fantową (Warszawa)