Spotkanie polskich i białoruskich Alumnów w Krakowie

To było wspaniałe spotkanie polskich i białoruskich Alumnów programów Departamentu Stanu USA.

A wszystko zaczęło się od znajomości Rafał Pieprzyka – prezesa Stowarzyszenia Alumni z Vadzimirem Zarankinem, który był opiekunem białoruskich Alumnów w Ambasadzie USA w Mińsku. Mieliśmy okazję poznać się podczas warsztatów “Alumni Focused Strategy Seminar: Best Practices, Success Stories and Alumni Associations” organizowanych przez Ambasadę USA w Erewaniu, stolicy Armenii. Byliśmy tam we wrześniu 2018 roku.

Po wybuchu represji wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, w następstwie sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 r., wielu białoruskich Alumnów programów Departamentu Stanu USA zostało zmuszonych do opuszczenia swojego kraju. Duża ich liczba obecnie przebywa w Polsce. Sam Vadzimir mieszka aktualnie na Litwie, gdzie pracuje w American Council for International Education. To biuro zarządza programami, które są adresowane do obywateli Białorusi, we współpracy z Wydziałem ds. Białorusi Ambasady USA na Litwie. Szczególnie obejmuje to współpracę z białoruskimi Alumnami.

Ta znajomość oraz działania jednoczące białoruskich alumnów, było podstawą do zainicjowania serii spotkań alumnów z naszych krajów. Białorusini są absolwentami takich programów jak: Fulbright Visiting Scholar, FLEX, YLP i Community Connections.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Krakowie w ostatni wtorek, 25 czerwca. Zostaliśmy zaproszeni do restauracji Plac Nowy 1 na krakowskim Kazimierzu (dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa). Przy smacznych daniach i gaszących pragnienie napojach, mieliśmy okazję bliżej się poznać i dowiedzieć więcej o aktualnej sytuacji naszych białoruskich przyjaciół. Zostały nawiązane pierwsze znajomości oraz zainicjowane wspólne działania na przyszłość. Mamy nadzieję, że będziemy mogli poznać wyniki tej współpracy.