Międzynarodowe seminarium Alumnów w Erewaniu

W dniach 19-21 września 2018 roku w Erewaniu w Armenii przebywało 30 Alumnów z kilku europejskich oraz post-radzieckich krajów. Uczestnicy przyjechali z: Armenii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Gruzji, Holandii, Kazachstanu, Kirgistanu, Malty, Macedonii, Mołdowy, Niemiec , Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Z inicjatywy Ambasady USA w Erewaniu członkowie stowarzyszeń narodowych jednoczących Alumnów oraz koordynatorów z ambasad USA w tych krajach, zostali zaproszeni aby porozmawiać o strategii rozwoju stowarzyszeń w krajach-uczestnikach seminarium. Temat seminarium brzmiał: Alumni Focused Strategy Seminar: Best Practices, Success Stories and Alumni Associations.

Dzień pierwszy był dniem zapoznawczym. Uczestnicy przedstawiali tzw. success stories czyli projekty, programy czy wydarzenia, którymi chcieli się pochwalić i które ukazywały największe zaangażowanie Alumnów w ich krajach. Różnorodność opowieści i relacji była niesamowita oraz pouczająca.

W dniu drugim skupiono się na kwestiach organizacyjnych. Alumni dyskutowali w grupach o najważniejszych problemach, z którymi mierzą się w swoich krajach, o różnicach pomiędzy doświadczeniami w Europie a Azji Środkowej, o tym jakie nauki nowe stowarzyszenia mogą czerpać od tych z wieloletnią praktyką i doświadczeniem.

Trzeciego dnia uczestnicy skupili się na pozytywnych praktykach, mogących pomóc w rozwiązywaniu określonych, we wcześniejszym dniu, problemów. W grupach dyskutowano o wzmocnieniu pozycji Alumnów w środowisku społecznym, umiejętnościach korzystania ze współczesnych środków przekazu, wsparciu dla wspólnych i transnarodowych projektów.

Pobyt na seminarium nie obejmował tylko szkoleń i dyskusji – to także wspólnie spędzony czas, doświadczenie gościnności Ormian oraz skosztowanie znakomitej kuchni tego kaukaskiego narodu. Wieczory obfitowały w znakomite kolacje, śpiewną atmosferę Erewania, który lubi się bawić oraz ciepłe przyjęcie jakie zgotowali nam nasi opiekunowie. Wielu z Alumnów skorzystało z dodatkowych atrakcji, takich jak uczestnictwo w zjeździe Ormiańskich Alumnów zorganizowane przez Ambasadę USA w Erewaniu, zwiedzanie jednej z najstarszej destylarni koniaku w Armenii, czy zwiedzanie miasta oraz okolic.