Engage2Prevent

16 października 2019 r. odbyła się sesja Konsekwencje ekonomiczne i społeczne zatrudniania cudzoziemców. Prognozy na przyszłość. Sesja ta była częścią Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego po raz dziesiąty w Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Sesję zorganizowano w ramach programu Engage2Prevent realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Alumni oraz Śląski Oddział Straży Granicznej (Racibórz). Celem projektu Engage2Prevent jest stworzenie innowacyjnego mechanizmu ułatwiającego legalne zatrudnienie obcokrajowców w województwach śląskim, małopolskim i opolskim. Jest nim także wypracowanie i rozwijanie narzędzi współpracy między instytucjami rządowymi i partnerami społecznymi w celu zwiększenia skuteczności ochrony pracowników. Projekt zakłada zaangażowanie ekspertów pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych, którzy działają na rzecz integracji imigrantów w tej części Polski.

Podczas sesji prelegentami byli:
Irena Lebiedzińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
Dariusz Nadkaniec, nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,
Adam Spyra, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
kpt. SG Przemysław Starczewski, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach,
prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik Rektora UŚ ds. Studentów Zagranicznych,
Krzysztof Zębala, naczelnik Wydziału Ruchu Osobowego, Departament Konsularny MSZ w Katowicach.

Uczestnikami sesji byli polscy oraz zagraniczni przedsiębiorcy, naukowcy, liderzy organizacji biznesowych oraz społecznych, dla których poruszana tematyka była palącym problemem ostatnich miesięcy i lat. Burzliwa dyskusja podczas części przeznaczonej dla publiczności ukazała, że problem zatrudniania przedsiębiorców przez polskie firmy jest istotny na wielu polach i nie zostanie rozwiązany podczas jednej publicznej debaty.

Szczególne podziękowania za przeprowadzenie tej sesji kieruję do kpt. Przemysława Starczewskiego ze Straży Granicznej, który zarazem jest członkiem naszego Stowarzyszenia.