Uroczystość dla nowych absolwentów programów wymiany polsko-amerykańskiej

Na zaproszenie Ambasady amerykańskiej w Warszawie członkowie władz Stowarzyszenia Alumni wzięli udział w uroczystym śniadaniu z udziałem absolwentów programów wymiany polsko-amerykańskiej. Uroczystość odbyła się 25 września 2023 roku w sali balowej hotelu Regent Warsaw. Zgromadzonych gości powitał Brian George, nowo mianowany Radca ds. prasy i kultury Ambasady amerykańskiej, któremu towarzyszyła Attaché ds. kultury Jeanne Briganti.

Radca George w krótkim przemówieniu przywitał zebranych gości, przedstawił osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości oraz wyróżnił obecnych na sali przedstawicieli Stowarzyszenia Alumni, zachęcając obecnych absolwentów do osobistego kontaktu w celu rozważenia członkostwa w Stowarzyszeniu. Wśród absolwentów liczną grupę tworzyli uczestnicy programu Flex, dla których działalność w Stowarzyszeniu Alumni byłaby pierwszą formą zaangażowania społecznego w ich dorosłym życiu. Zaproszenie Briana George’a do zainteresowania się działalnością Stowarzyszenia Alumni spotkało się z dużym odzewem wśród uczestników spotkania.

A już w chwilę po uroczystości w jednej ze stacji radiowych można było usłyszeć wywiad na żywo z dziennikarzem uczestniczącym w polsko-amerykańskim śniadaniu w hotelu Regent Warsaw. Dziennikarz osadził wydarzenie w szerokim kontekście relacji polsko-amerykańskich i, powołując się na wypowiedzi szeregu dyplomatów, dowodził bardzo dobrego stanu tych relacji.