Spotkanie w Ambasadzie

22 października br. reprezentacja władz Stowarzyszenia miała zaszczyt spotkać się w Warszawie z dr B. Bix Aliu, wice-ambasadorem USA w Polsce. Oprócz Pana Ambasadora, stronę amerykańską reprezentowali: Dan Hastings, attaché kulturalny Ambasady i Monika Rysiukiewicz z sekcji public affairs, która opiekuje się Alumnami. Stowarzyszenie było reprezentowane przez członków Zarządu: Monikę Piątkowską, Jana Gasparskiego oraz Rafała Pieprzyka, a także Sławomira Kamińskiego z Komitetu Sterującego.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy Ambasady USA w Polsce i Stowarzyszenia Alumni, pogłębienie wzajemnych relacji, w tym organizacji wspólnych inicjatyw oraz wypracowanie nowych metod działań na przyszłość. Działań, które pomogą w propagowaniu wymian i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych, wspieraniu polskich uczestników tych wymian w ich dalszym rozwoju oraz utrwalaniu dobrych relacji pomiędzy narodami polskim i amerykańskim.

Wizyta w Ambasadzie wpisuje się w działania nowego Zarządu, który pracuje nad rewitalizacją strategii Stowarzyszenia i uatrakcyjnieniem jego działań. Zarząd ma nadzieję, że swoimi działaniami wywoła większe zaangażowanie wszystkich Alumnów, a w szczególności członków Stowarzyszenia.