American Day: Think BIG! w Katowicach

„American Day: Think BIG!” taki tytuł przyjęła ostatnia impreza organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. To cykliczne wydarzenie przyjęło sobie za cel jest promowanie partnerskich relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, wzajemne poznawanie możliwości inwestycyjnych, podjęcie dialogu i otwarcie na współdziałanie przedstawicieli sektora MŚP w obu krajach. I tak już po raz szósty.

Tym razem „American Day” przedstawił rozszerzoną formułę. Oprócz części prelekcyjnej, podczas które mówiono o: „polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie wymiany gospodarczej, kooperacji naukowej i rozwoju technologii”, „perspektywach dla polskich i amerykańskich inwestycji oraz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców” czy „aspektach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w USA”, były też warsztaty: „Kultura i komunikacja kulturowa w USA” oraz „Marketing eksportowy – jak promować swoją firmę i jej ofertę na rynku amerykańskim?”. Udało się w jednym miejscu zebrać ekspertów w zakresie polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, rozwoju start-upów, czy obecności amerykańskiego kapitału w Polsce oraz specjalistów od prawnych aspektów prowadzenia biznesu w USA.
Dodatkowym i pozytywnym elementem imprezy był fakt przeprowadzenia sesji networkingowej, podczas której zebrani goście i prelegenci mogli w swobodnej atmosferze porozmawiać, wymienić się doświadczeniami oraz dopytać o szczegóły związane z prowadzeniem biznesu w USA.

Stowarzyszenie Alumni objęło wydarzenie swoim patronatem, tym samym przyłączając się do grona znamienitych partnerów, takich jak: Konsulat Generalny USA w Krakowie, American Chamber of Commerce in Poland oraz Polsko-Amerykańska Rada Współpracy.

Miło mi jest poinformować, że Stowarzyszenie Alumni było też współorganizatorem części artystycznej podczas „American Day: Think BIG!”. Mieliśmy okazję zaprosić do Katowic amerykańską artystkę Joannę Pottle. Joanna przyjechała z USA do Polski w 2019 roku w ramach Programu Fulbrighta. Obecnie mieszka w Krakowie. Podczas „American Day” zaprezentowała swoją wystawę pod tytułem: „Re-thinking across borders”. Prace tam prezentowane ukazywały jej osobiste doświadczenia międzykulturowe i odzwierciedlają adaptację do nowego języka i kultury.