Zostaliśmy nagrodzeni przez US-Polish Trade Council

Stowarzyszenie Alumni zostało nagrodzone nagrodą „Wielkie Inspiracje – Promotor Współpracy Polsko-Amerykańskiej”. Nagroda została przyznana przez Wysoką Kapitułę Nagrody w uznaniu olbrzymiego wkładu Stowarzyszenia i wszystkich jego członków  w zakresie promocji współpracy Polsko-Amerykańskiej i zacieśnianie relacji pomiędzy oboma krajami w wymiarach zarówno instytucjonalnych, jak i osobistych. 


Nagroda „Wielkie Inspiracje – Promotor Współpracy Polsko-Amerykańskiej” jest przyznawana od roku 2014 przez Wysoką Kapitułę osobom, firmom i instytucjom za wkład w rozwijanie i zacieśnianie kontaktów pomiędzy Stanami Zjednoczonym i Polską w czterech dziedzinach – gospodarce, nauce, kulturze i polityce. Przyczynia się do wyróżniania i honorowania tych, którzy poświęcają swoje starania dla rozwijania współpracy gospodarczej, nawiązywania i rozwijania współpracy naukowo-badawczej, głębszego zbliżenia ludzi i kultur naszych krajów oraz umacniania stosunków politycznych pomiędzy oboma narodami.
 
Jednymi z pierwszych laureatów Nagrody zostali między innymi:
1) Allen Greenberg – Konsul Generalny USA w Polsce w latach 2009-2011
za sprawczą moc w powołaniu American Corner w Katowicach i US-Poland Business Information Center przy Polsko-Amerykańskiej Radzie Współpracy, jak również skuteczne budowanie doskonałych relacji między amerykańskim korpusem dyplomatycznym a przedstawicielami świata polskiej polityki, biznesu, nauki i kultury;
 
2) prof. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za pomysł i realizację projektu „Top 500 Innovators”, który walnie przyczynia się do podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników;
 
3) Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Corner Katowice”
za upowszechnianie i lepsze zrozumienie zwyczajów, historii i kultury Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej wśród mieszkańców Śląska, a przez to do głębszego zbliżenia ludzi i kultur naszych krajów oraz do utrwalania przyjacielskich stosunków między naszymi narodami;
 
4) Joseph Wancer – Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
za skuteczną realizację misji Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce – „bycie wiodącym głosem inwestorów zagranicznych w Polsce poprzez reprezentowanie zarówno zrzeszonych firm, jak i całej społeczności inwestorów oraz wykazywanie i podkreślanie pozytywnej roli środowisk gospodarczych w rozwoju kraju i społeczeństwa.