Znad Wisły do Silicon Valley

Już po raz trzeci Alumni zostali zaproszeni na seminarium w ramach obchodów 100-lecia nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Cykl obchodów odbywa się z grantu uzyskanego z Ambasady USA w Warszawie. Tym razem podjęliśmy się tematyki biznesowej i wraz z PAM Center, Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Łódzkiego zorganizowaliśmy seminarium Znad Wisły do Silicon Valley.


W dniu 14 czerwca do Łodzi zjechali się naukowcy i praktycy, którzy rozmawiali o gospodarczych i biznesowych relacjach pomiędzy Polską i USA. Podczas debat było mowa o historycznych aspektach relacji handlowych pomiędzy naszymi krajami, jak i aktualnych problemach przed którymi stoją amerykańscy przedsiębiorcy w Polsce, jak i polscy w Ameryce. Pośród panelistów byli: John Armstrong – Economic Counselor of the United States Embassy in Poland, Dorota Dąbrowska-Winterscheid z American Chamber of Commerce in Poland, ale też przedstawiciele amerykańskiego biznesu w Polsce oraz szefowie polskich firm, które działają na rynku amerykańskim.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem obecnych osób, czego wyrazem były ciekawe pytania oraz znaczne wydłużenie całego wydarzenia. Po zakończeniu odbyło się After Party, gdzie w swobodnej atmosferze bankietu można było porozmawiać z prelegentami oraz zapoznać się z innymi uczestnikami seminarium. Również Alumni mieli okazje spotkać się, nawzajem poznać i porozmawiać o wspólnych działaniach na przyszłość.
Podziękowania za organizację wydarzenia należą się Robertowi Kozielskiemu, który jest członkiem naszego Stowarzyszenia oraz Annie Skibińskiej, oboje z PAM Center UŁ. Podziękowania ślemy też do wszystkich partnerów wydarzenia.
Szczególne podziękowania są dla Ambasady USA w Warszawie, dzięki której finansowaniu i merytorycznemu wsparciu mogło się odbyć to szczególne wydarzenie.