The PL+US Youth Forum: Better Together

W dniu 26 października 2018 Stowarzyszenie Alumni wzięło udział w pierwszym polsko-amerykańskim forum dla młodzieży zorganizowanym w nowo-otwartym American Centre Warsaw na Politechnice Warszawskiej. Uroczystego otwarcia centrum kultury amerykańskiej i odsłonięcia tablicy American Center Warsaw dokonali Pani Ambasador Georgette Mosbacher i polscy goście: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz gospodarz miejsca Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki Rajmund Bacewicz, który powiedział, że Centrum ma służyć jako główny ośrodek oferujący zasoby dla ogólnopolskiej sieci American Corners. Ponadto planowane są tu szkolenia z takich zagadnień jak nowoczesne technologie czy przedsiębiorczość. Dzięki Centrum oraz sieci American Corners, młodzi Polacy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o Stanach Zjednoczonych i budować dobre i twórcze relacje polsko-amerykańskie.

Uczestnicy The PL+US Youth Forum: Better Together Forum wzięli również udział w sesji networkingowej z reprezentantami Ambasady, wojska amerykańskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych (m.in. Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności) i Stowarzyszeniem Alumni, których członkami jest wielu nauczycieli, edukatorów i profesorów akademickich. Mieliśmy również okazję porozmawiać z uczestnikami projektu FLEX, którzy podczas forum brali czynny udział w panelach dyskusyjnych i chętnie rozmawiali o polsko-amerykańskiej współpracy. Poranne i popołudniowe spotkania dotyczyły wspólnego działania w następujących obszarach: wymiana kulturowa, demokracja i społeczeństwo obywatelskie, bezpieczeństwo oraz gospodarka i handel. Całodniowe forum umożliwiło młodzieży zapoznanie się z prezentacjami stoisk informacyjnych w tym również z naszym skromnym udziałem. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 300 polskich uczniów mogło usłyszeć inspirującą przemowę Pani Ambasador, która kilka razy podkreślała w swojej wypowiedzi, że Polska ma swoją ważną historię do opowiedzenia światu i potrzebuje dobrych menadżerów propagowania polskiej kultury, nauki czy też biznesu. Zachęcała, aby Polacy czuli dumę ze swoich korzeni i mierzyli wysoko w myśl zasady: „Dream Big, Go Big”. Warto też wspomnieć, że PL+U.S. Youth Forum stanowi kluczową część projektu Ambasady USA „Sto Lat Razem”, zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lat stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA.