IV Dni Kultury Żydowskiej w Mińsku Mazowieckim

Stowarzyszenie Alumni objęło honorowym patronatem wydarzenia IV Dni Kultury Żydowskiej „Bliscy i Oddaleni” organizowanych w Mińsku Mazowieckim przez członkinię naszego Stowarzyszenia, Katarzynę Łaziuk.

Cieszymy się, że takie przedsięwzięcia zwiększają świadomość współudziału Żydów w tworzeniu historii i traktowania tematyki żydowskiej jako elementu naszej wspólnej historii. Celem projektu było przede wszystkim ukazanie, że pamięć o Żydach jest nie tylko pamięcią o Holokauście, ale przede wszystkim pamięcią o kulturze żydowskiej, która była i jest inspiracją dla naszej kultury. Zrozumienie losu żydowskiego przekłada się także na świadomość zagrożeń współczesnego świata, którym należy się przeciwstawiać.

Profesor Susannah Heschel odbyła szereg spotkań. Do najważniejszych należą: spotkanie  w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, seminarium na temat feminizmu w Ośrodku Studiów Amerykanistycznych. W Collegium Civitas gość wygłosił wykład na temat dialogu judaizmu z chrześcijaństwem. Profesor  spotkała się także z dyrektorem Muzeum Polin, prof. Dariuszem Stolą oraz z naczelnym rabinem Polski, Michaelem Schudrichem. W czasie wizyty w Łodzi dyskutowała z Prezydent Miasta Łodzi, panią Hanną Zdanowską o wielokulturowości miasta i zachowaniu dziedzictwa czterech kultur. Pani Heschel odwiedziła także Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, do którego funkcjonowania przyczyniła się Pani Prezydent Zdanowska.

Profesor Heschel, córka jednego z najwybitniejszych myślicieli XX wieku Abrahama Joshuego Heschela, dzieląc się naukowym dziedzictwem swoim i ojca, podkreślała wartość zaangażowania w działanie na rzecz drugiego człowieka i zwracała uwagę na dylematy społeczno-moralne współczesnego świata.

Organizatorzy dziękują Stowarzyszeniu Alumni za wsparcie. Szczególne podziękowania kierują do pana Krzysztofa Cichockiego za nieocenioną pomoc w organizacji spotkań gościa IV DKŻ prof. Heschel w Łodzi, w tym z Prezydent Miasta Łodzi panią Hanną Zdanowską.

Równocześnie Stowarzyszenie Alumni serdecznie dziękuje pani Katarzynie Łaziuk za ogromy wkład pracy i wspaniałą organizację zarówno IV Dni Kultury Żydowskiej w Mińsku jak i realizację programu pobytu Profesor Heschel w Polsce.

https://drive.google.com/file/d/1oxBkXPoGxpK5kh-b-sA3iOUMWPrBat6K/view?ts=5c25044b