Pierwsze spotkanie Alumnów z Polski południowej

Dnia 23 listopada 2013 r. o godz. 10:00, w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie odbyło się spotkanie Alumnów z Polski południowej. W spotkaniu wzięło udział 18 alumnów z: Krakowa, Katowic, Stalowej Woli, Częstochowy, Rzeczowa, Rybnika, Opola i Tychów.

Spotkanie poprowadzili inicjatorzy stworzenia grupy: p. Rafał Pieprzyk i p. Paweł Karnas. Sekretarzem spotkania była p. Anna Krzemińska-Kaczyńska.

Porządek spotkania był następujący:

a) sprawy organizacyjne

b) formuły spotkań

c) omówienie propozycji programów

d) wolne wnioski alumnów

Rafał Pieprzyk na początku spotkania wyjaśnił, iż grupa alumnów na Polskę Południową jest integralną częścią Stowarzyszenia Alumnów w Polsce, z centralą w Warszawie.

W sprawach organizacyjnych przypomniano o regularnym płaceniu składek członkowskich i ich dobrowolności. Każdy z uczestników spotkania otrzymał znaczki Stowarzyszenia. Ponadto prowadzący zapewnili o stałym kontakcie i wsparciu pani Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych w Krakowie, której bardzo zależy na prężnym działaniu i podejmowanie ciekawych inicjatyw przez alumnów.

Zaproponowano, aby stworzyć zmotywowane grupy alumnów, które zobowiążą się dobrowolnie angażować w rozwijanie kontaktów z NGO, konsulatem USA, koordynowaniem programów zainicjowanych przez Stowarzyszenie oraz rozwijaniem współpracy w ramach wzajemnych relacji polsko-amerykańskich.Podczas spotkania zaproponowano, aby grupa alumnów na Polskę Południową miała swoją nazwę. Nazwa ta pozwoliłaby, mimo integralnego związku ze Stowarzyszeniem Alumnów, wyróżniać się i być rozpoznawalną. Propozycje nazw można zgłaszać na e-mail stowarzyszenia. Podjęto decyzję, iż ze spotkań alumnów będą sukcesywnie tworzone raporty (sprawozdania), które będą przesyłane do wszystkich zrzeszonych alumnów.

W trakcie dyskusji zaproponowano kilka formuł spotkań alumnów, które mają za zadanie rozwijanie działalności Stowarzyszenia. Oto wymienione formuły:

a) spotkania organizacyjne (robocze) – podczas których omawiane będą działania stowarzyszenia oraz relacjonowane dotychczasowe postępy,

b) spotkania towarzyskie – w celu rozwijania, budowania i zacieśniania więzi między alumnami oraz nowymi członkami Stowarzyszenia,

c) spotkania regionalne – mające na celu zintegrowanie grup w regionach oraz przybliżenie działalność Stowarzyszenia w poszczególnych regionach Polski,

d) spotkania merytoryczne – spotkania, dyskusje, konferencje z przedstawicielami polityki/kultury/nauki związanych z szeroko pojętą współpracą polsko-amerykańską.

Po burzliwej i rzeczowej dyskusji ustalono:

a) alumni do dnia 13 grudnia 2013 r. prześlą na email stowarzyszenia <alumni.krakow@gmail.com>, 2 idee scalające grupę, które chcieliby wdrożyć w życie poprzez realizację projektów na rzecz społeczeństwa lokalnego za pomocą stowarzyszenia alumnów na Polskę południową;

b) Dariusz Błądek zobowiązał się, iż stworzy platformę informacyjną internetową, która umożliwi łatwy kontakt między alumnami i dyskusje on-line;

c) Lech Kowalski zaproponował zorganizowanie konferencji w stylu TED-a[1], której celem będzie bliższe poznanie potencjału grupy alumnów z południowej Polski. W wyniku tej propozycji obecni na spotkaniu zgodzili się z ideą wewnętrznej mini-konferencji prezentującej indywidualne możliwości i zakres działań poszczególnych alumnów. Podczas kolejnego spotkania alumnów w styczniu 2014 r. alumni będą prezentowali swoje kluczowe kompetencje na forum;

d) grupa chętnych alumnów zobowiązała się do podjęcia wysiłków w celu stworzenia Almanachu grupy. Będzie on zawierał podstawowe informacje o alumnach, programach, w których brali udział, zakresu ich działań oraz kierunkach współpracy z innymi alumnami. Almanach będzie dostępny w wersji elektronicznej i sukcesywnie aktualizowany. Taka forma prezentacji alumnów pozwoli na stworzenie grup zainteresowanych danymi tematami, programami i budowaniem ciekawych inicjatyw społecznych, lokalnych i regionalnych, a w przyszłości szukaniem grantów, które umożliwiłyby ich wdrażanie. Wytworzenie najlepszej formuły Alamanachu będzie podstawą do rozszerzenia jego zakresu na pozostałych alumnów w Polsce. Celem ostatecznym Almanachu jest zebranie informacji o wszystkich uczestnikach programów i stypendiów amerykańskich;

e) grupa alumnów jest również platformą wymiany poglądów, budowania kontaktów oraz podejmowania współpracy. Wynikiem są wstępne deklaracje działań w ramach indywidualnych kontaktów;

f) poprzez działania alumnów, stowarzyszenie będzie pozyskiwało do aktywnych działań Stowarzyszenia nowych alumnów programów amerykańskich i starało się budować rozpoznawalną i prężnie działającą grupę alumnów an południową Polskę.

 

Kraków, 29.11.2013

 

[1] TED (Technology, Entertainment and Design) – konferencja naukowa organizowana przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation. Jej celem jest popularyzacja – jak głosi motto – „idei wartych rozpowszechniania”.