Drugie spotkanie Alumnów z Polski południowej

Dnia 25 stycznia 2014 r. o godz. 10:00, w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, odbyło się spotkanie Alumnów z Polski południowej. W spotkaniu wzięło udział 14 alumnów z: Kędzierzyna-Koźla, Kielc, Krakowa, Opola, Prószkowa i Rybnika.

Spotkanie poprowadzili inicjatorzy stworzenia grupy: p. Rafał Pieprzyk i p. Paweł Karnas. Sekretarzem spotkania była p. Anna Krzemińska-Kaczyńska.

Porządek spotkania był następujący:

  1. sprawy organizacyjne,
  2. sprawozdanie z poprzedniego spotkania alumnów,
  3. omówienie szczegółów dotyczących tworzonego almanachu,
  4. omówienie propozycji wspólnej platformy dla działalności grupy,
  5. wolne wnioski alumnów,
  6. plany na przyszłość.

Rafał Pieprzyk na początku spotkania przypomniał, iż grupa alumnów na Polskę południową, jest integralną częścią Stowarzyszenia Alumnów w Polsce, z centralą w Warszawie.

W sprawach organizacyjnych przypomniano o: regularnym płaceniu składek członkowskich i ich dobrowolności, stworzeniu nazwy dla oddziału Stowarzyszenia w Polsce południowej i programach realizowanych przez Stowarzyszenie. Każdy z nowych uczestników spotkania otrzymał znaczki Stowarzyszenia. Ponadto prowadzący zapewnili o stałym kontakcie i wsparciu pani Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych w Krakowie, której bardzo zależy na prężnym działaniu i podejmowaniu ciekawych inicjatyw przez alumnów.

Paweł Karnas omówił szczegóły związane z tworzonym Almanachem. Zaproponował formułę tworzonego Almanachu, który został wspólnie omówiony i zaakceptowany. Ustalono, iż Almanach będzie sukcesywnie tworzony w wersji elektronicznej. Każdy z alumnów uzupełni dane personalne oraz informacje, w którym programie/programach brał udział. Almanach będzie tworzony w j. polskim i j. angielskim. Uczestnicy spotkania wyznaczyli sobie roboczy harmonogram prac, w którym wstępną wersją będzie forma elektroniczna (prawdopodobny termin realizacji – koniec marca 2014r.), a ostateczną – wersja papierowa, którą planują wydać po koniec 2014 r. Szczegóły zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Podczas dyskusji Alumni zaproponowali następujące idee/programy, które powinny być wspierane przez grupę krakowską:

– zachęcanie młodych, zdolnych uczniów do studiowania za granicą,

– przygotowanie młodzieży do odnalezienia się na dzisiejszym rynku pracy poprzez nieformalną edukację młodzieży, wykorzystując wiedzę i doświadczenie alumnów w dostępie do odbycia ciekawych spotkań/praktyk w miejscach pracy alumnów,

– budowanie kapitału społecznego oraz społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania na rzecz środowiska lokalnego i wspólnego zrozumienia.

Przypominamy, że Alumni zobowiązali się do przesłania na email stowarzyszenia <alumni.krakow@gmail.com> 2 idee scalające grupę, które chcieliby wdrożyć w życie poprzez realizację projektów na rzecz społeczeństwa lokalnego za pomocą stowarzyszenia alumnów na Polskę południową.

Lech Kowalski przypomniał formę organizacji konferencji TED (Technology, Entertainment, Design), której formuła zostanie wykorzystana podczas kolejnych spotkań alumnów. Działanie ma na celu autoprezentację dotycząca obszaru działań alumnów, aby móc zebrać grupy działające w tych samych obszarach zainteresować i tym samym tworzyć grupy wsparcia, a w dalszej perspektywie mieć na celu pozyskiwanie grantów i realizacja wspólnych działań, na rzecz szerzenia współpracy polsko-amerykańskiej.

Podczas spotkania zaproponowano, aby w ramach działalności Stowarzyszenia Alumnów możliwe było spotkanie z amerykańskimi grupami/osobami wizytującymi Polskę w ramach programów edukacyjnych i wizyt studyjnych. Możliwość taka jest stworzona dzięki Dorocie Praszałowicz z Wydziału Amerykanistyki UJ w Krakowie.

Dzięki współpracy alumnów, 8 stycznia 2014 p. Olga Karnas, studentka Uniwersytetu w Yale, spotkała się z uczniami klas z międzynarodową maturą VIII PALO i opowiedziała o swojej drodze na Yale i o studiowaniu w Stanach Zjednoczonych.

Marzenna Pogorzelska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Opolu przedstawiła alumnom konkurs organizowany przez Lowell Miklen Center, którego celem jest znalezienie tzw. cichych bohaterów (Unsung Heroes). Konkurs ma na celu opowiedzenie o bohaterach lokalnych poprzez reportaż/film, tak aby świat mógł dowiedzieć się o ich działaniach. Ciekawostką jest, iż dzięki temu konkursowi w Stanach Zjednoczonych „odkryto” Irenę Sendlerową. Termin zgłoszenia się do konkursu upływa 1 lutego 2014 r. Szczegóły dostępne są na stronie lowellmilkencenter.org

Podjęto decyzję, iż następne spotkanie alumnów będzie składało się z części roboczej i towarzyskiej. W pierwszej części Alumni będą prezentowali swoje działania i możliwości w kontekście rozwoju stowarzyszenia na południową Polskę, a w drugiej odbędzie się część towarzyska z dodatkowymi atrakcjami. Prawdopodobny termin trzeciego zebrania to druga połowa marca 2014r. W tym miejscu pragnę przypomnieć o przesyłaniu swoich prezentacji, które będziemy chcieli sukcesywnie przedstawiać i omawiać podczas kolejnych zebrań.

Zainicjowano projekt roboczego spotkania Alumnów w sesji wyjazdowej do Opola. Grupa trzech Alumnów proponuje wstępny termin zebrania na koniec maja lub początek czerwca br.

 

Kraków, 29.01.2014