Road Show w Katowicach

Po raz trzeci, w dniu 14 marca 2017 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu Alumni Association Road Show.

Tym razem miastem goszczącym były Katowice. Wraz z przedstawicielami Konsulatu USA w Krakowie oraz American Corner spotkaliśmy się siedzibie American Corner, działającym przy Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Licznie przybyłych gości przywitał Prezes Stowarzyszenia Alumni, Rafał Pieprzyk, który w kilku słowach opowiedział o Stowarzyszeniu oraz przedstawił cele Alumni Association Road Show.

Następnie swoje wystąpienia zaprezentowali:

Tom Zia, Konsul USA ds. politycznych i ekonomicznych: Thoughts on how Polish businesses function versus American businesses. Similarities and differences

Przemysław Grzywa, współzałożyciel revolve.pro oraz President 2017 European Confederation of Young Entrepreneurs for YES for Europe: EU – US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 – geneza, przebieg i rezultaty.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania Alumni przenieśli się do drugiej sali American Corner, aby omówić bieżące sprawy Stowarzyszenia, kwestie istotne dla Alumnów z rejonu śląskiego i opolskiego oraz aby przyjąć deklaracje nowych członków.

Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach nocnych, we wspaniałej atmosferze.