Warsztaty strategiczne Zarządu

 

W weekend 24-25 lipca członkowie Zarządu spotkali się w Warszawie, aby uczestniczyć w warsztatach i wspólnie pracować nad stworzeniem strategii działania Stowarzyszenia Alumni na przyszłość. Strategii, która ma nie tylko odpowiedzieć na pytania, czym dzisiaj jest nasze Stowarzyszenie, jakie ma realizować zadania i w jakim kierunku podążać, ale też jakie korzyści wyniosą jego członkowie angażując się w działalność naszej „Alumnowej rodziny”.

Profesjonalna organizacja i prowadzenie warsztatów jest zasługą członkini zarządu: Anny Zarody-Dąbrowskiej. Swoją gościnę okazała nam członkini zarządu Agata Cieszewska, która ugościła nas w swojej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zaopiekowała się podczas dwudniowych warsztatów. Podziękowania też dla pozostałych członków Zarządu: Ewy Całus, Dariusza Góry, Jana Gasparskiego, Doroty Michniewicz-Rybarz i Rafała Pieprzyka za poświęcenie swojego czasu i twórcze zaangażowanie.