Spotkanie z absolwentami FLEX 2021

15 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie z tegorocznymi absolwentami programu FLEX, którzy odbyli swoją przygodę w ramach „Virtual Programming”. 'Welcome Evening’ zostało zorganizowane przez American Councils for International Education – Poland.
Stowarzyszenie Alumni reprezentowali członkowie zarządu: Jan Gasparski oraz Agata Cieszewska którzy podzielili się doświadczeniami udziału w programach naukowych na uczelniach w USA. Podkreślili jak ważną rolę pełni nasza organizacja, która zrzesza uczestników programów, których fundatorem jest Departament Stanu i jednocześnie zachęcając do czynnego zaangażowania się w jej działania poprzez czynne członkostwo.
Podziękowania za organizację spotkania dla Rozalii Rzepki.