Walne i Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia

Tegoroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia miało charakter zebrania wyborczego do władz organizacji. Zebranie odbyło się w centrum Warszawy, w zaprojektowanej z wielkim smakiem sali seminaryjnej kancelarii adwokackiej Kondrat i Partnerzy, którą życzliwie udostępnił nam nasz Alumn, dr Mariusz Kondrat. Część Alumnów, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w zebraniu, przesłała swoje pełnomocnictwa na rzecz jednej z osób uczestniczących w zebraniu. Zgromadzeni przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018 oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Głównym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia, który – jak zadecydowano – pozostanie w składzie 10-osobowym. Prezesem Stowarzyszenia na nową kadencję pozostał Rafał Pieprzyk. Prezes w swoim wystąpieniu podsumował ubiegłoroczne dokonania oraz nakreślił priorytety działalności nowego Zarządu Stowarzyszenia. Najbardziej obiecującym potencjałem Stowarzyszenia są jego członkowie, których liczba i zaangażowanie stale rośnie. Stowarzyszenie organizuje i współuczestniczy w organizacji coraz większej liczby wydarzeń i wyrabia sobie solidną markę na forum publicznym. W dyskusji podczas zebrania skupiono się na kwestii najmłodszych kandydatów do Stowarzyszenia, cudzoziemców i szans na ich integrację w ramach aktualnych zapisów statutu Stowarzyszenia. Poruszono też kwestie związane ze ściągalnością składek oraz sposobami na polepszenie kondycji finansowej Stowarzyszenia. Zebrani zgodzili się, że statut winien być uaktualniony. W ciągu najbliższego roku władze Stowarzyszenia skupią się na pracach mających za zadanie doprowadzić do sporządzenia listy zmian w tekście statutu, aby poddać je pod przegłosowanie podczas kolejnego Walnego Zebrania członków w roku 2020.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji dwojga młodych absolwentów programu FLEX. Podniosła i wzruszająca atmosfera towarzyszyła uhonorowaniu najstarszego stażem Alumna polskiego programu Fulbrighta, dra Franciszka Lyry (rocznik wyjazdowy 1959), który z rąk Prezesa Stowarzyszenia odebrał pamiątkowy grawer. Podobne wyróżnienie przyznano Pani Agnieszce Krzywosz z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, która z wielkim zaangażowaniem opiekuje się sprawami Stowarzyszenia w jego warszawskiej siedzibie.

Do władz Stowarzyszenia weszli:

Prezes: Rafał Pieprzyk;

Wiceprezesi-członkowie Zarządu: Agata Cieszewska, Jan Gasparski, Dariusz Góra-Szopiński, Grzegorz Kostka, Anna Krzemińska-Kaczyńska, Dorota Michniewicz-Rybarz, Monika Piątkowska, Joanna Węgrzycka i Anna Zagroda-Dąbrowska;

Komitet Sterujący: Sławomir Kamiński, Jacek Nieckuła i Marcin Paprzycki;

Komisja Rewizyjna: Krzysztof Cichocki, Aneta Pacek-Łopalewska i Małgorzata Zasuńska.