Spotkanie z absolwentami programu FLEX

 

 

29 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie warsztatowe podsumowujące tegoroczną edycję programu FLEX. Jest to program pobytu w Stanach Zjednoczonych, adresowany do młodzieży. Członek Zarządu naszego Stowarzyszenia Dariusz Góra spotkał się z uczestnikami warsztatów, aby zaprezentować działalność Stowarzyszenia Alumni i zachęcić młodych ludzi do zasilenia naszych szeregów.

Stowarzyszenie działa już piętnasty rok i wciąż rośnie w siłę. W ostatnich latach coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w mediach społecznościowych. Zasadą, która nam przyświeca, jest integracja środowiska absolwentów rozmaitych programów Departamentu Stanu USA, a także wspieranie podejmowanych przez nich inicjatyw adresowanych do szerokiego grona odbiorców. Reprezentująca Ambasadę USA Marzena Polak przedstawiła panoramę programów amerykańskich kierowanych do osób pełnoletnich, które mogą zainteresować obiecującą młodzież. Stowarzyszenie Alumni tworzy forum współpracy absolwentów wszystkich tych programów.

Dziękujemy za zaproszenie koordynatorce warsztatów Rozalii Rzepce z American Councils.