Nagroda Departamentu Stanu USA dla Ireny Dawid-Olczyk

 

W dniu 19 lipca 2022 r. Irena Dawid-Olczyk, członkini Stowarzyszenia Alumni, ale przede wszystkim szefowa Fundacji La Strada, została uznana za jednego z bohaterów w dorocznym raporcie Departamentu Stanu USA na temat walki z handlem ludźmi: „Trafficing in Person Report 2022”. Podczas uroczystości w Waszyngtonie Irena otrzymała z rąk Antony’ego Blinkena, Sekretarza Stanu USA, nagrodę „w uznaniu dla jej niezwykłego przywództwa w bezpośredniej pomocy ofiarom handlu ludźmi” oraz „utrzymaniu silnych więzi z polskim rządem, by zapobiegać wykorzystaniu uchodźców przekraczających granicę polsko-ukraińską”. Uroczystość wręczenia nagrody Irenie Dawid-Olczyk można oglądnąć na YouTube (14:41): https://youtu.be/TJJD-sTKMNU
Irena Dawid-Olczyk jest współzałożycielką i prezeską Fundacji La Strada. Od 1995 roku zajmuje się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi we wszystkich jego aspektach od profilaktyki poprzez lobbing po wspieranie ofiar.
Irena jest też członkinią Stowarzyszenia Alumni, jako uczestniczka programu IVLP (2002).