Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Alumni

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Alumni 24 września 2016 r.24 września 2016 r. w Warszawie odbyło się okresowe zebranie Zarządu Stowarzyszenia Alumni. Udział wzięli członkowie Zarządu oraz Komitetu Sterującego. Zebraniu przewodniczył prezes Stowarzyszenia, Rafał Pieprzyk. Omówiono kwestie organizacyjne oraz plany związane z nowymi inicjatywami Alumnów.
W związku z uruchomieniem strony internetowej Stowarzyszenia zachęcamy wszystkich naszych Członków do dzielenia się owocami swojej aktywności – nadsyłania krótkich informacji (oraz zdjęć) o inicjatywach pozostających w związku z profilem naszego Stowarzyszenia (współpraca polsko-amerykańska). Redaktorem, który przyjmuje materiały na stronę internetową, jest Dariusz Góra-Szopiński, dariusz.szopinski@usalumni.org.pl.
W ciągu najbliższych czterech kwartałów nasze Stowarzyszenie będzie organizatorem, we współpracy z ambasadą USA, projektu Road Show. Jest to inicjatywa regionalna, w ramach której działające w różnych częściach Polski American Corners staną się gospodarzami imprez organizowanych przez naszych Alumnów. Celem tych spotkań (po jednym w każdym z regionalnych American Corners) jest nie tylko zaprezentowanie ciekawego tematu przez specjalistę wywodzącego się z grona naszych Członków, lecz także integracja Alumnów mieszkających w pobliżu danego American Corner. Kalendarz imprez zostanie ustalony w porozumieniu z ambasadą amerykańską, a także naszymi Guest Speakerami, których wciąż jeszcze poszukujemy. To także zaproszenie dla Ciebie, który czytasz ten tekst! Projekt Road Show koordynuje Joanna Węgrzycka, joanna.wegrzycka@usalumni.org.pl.
Zebranie Zarządu już po raz kolejny odbyło się w gościnnych progach Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pieszczotliwie zwanego UKSWordem), na kampusie uniwersyteckim położonym na skraju miasta i sąsiadującym bezpośrednio z Puszczą Kampinoską. Tym razem saren i zajęcy nie dostrzegliśmy, ale, jak nas zapewniano, taki widok w tych okolicach nie należy do rzadkości.