Patrick T. Slowinski, nowy konsul w Krakowie

Patrick T. Slowinski zaprosił do swojej rezydencji, aby przywitać się i rozpocząć misję w Polsce. Objął on placówkę w Krakowie jako Konsul Generalny USA. Swoją karierę dyplomatyczną rozpoczął jako wicekonsul w Ambasadzie USA w Warszawie. Następnie objął placówki w rożnych krajach Europy, aby ponownie wrócić do Polski.
Na spotkanie licznie stawili się przedstawiciele rożnych środowisk z Krakowa i Małopolski. Stawili się też Alumni, członkowie naszego Stowarzyszenia, wraz z nowymi absolwentami, którzy niedługo przyłączą się do „Alumnowej rodziny”.
Mamy nadzieję, że to spotkanie z Konsulem Generalnym będzie pierwszym z wielu, które odbędą się w przyszłości.
Życzymy Panu Konsulowi szczęśliwego pobytu w Krakowie, owocnej kadencji na tej placówce oraz licznych spotkań z członkami naszego Stowarzyszenia!