Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych

W Warszawie, w dniach 8-9 czerwca br. odbyła się pierwsza edycja Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych, będącego spotkaniem osób pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Kongres miał za zadanie umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy rozwojowej, ekonomicznej oraz promowania demokracji i praw człowieka. Podczas spotkania zainaugurowana została platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami: www.globalnylider.pl
Organizatorem Kongresu była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, kierowana przez Zbigniewa Pisarskiego. Współorganizatorami były: Networking.pl oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych (dr. Małgorzaty Bonikowskiej). Swojego wsparcia udzieliły też ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii oraz liczne ośrodki badawcze oraz think tanki. Stowarzyszenie Alumni też było partnerem tego wydarzenia.
Podczas dwudniowych obrad oraz sesji networkingowych zastanawiano się nad wsparciem polskich ekspertów i liderów w instytucjach międzynarodowych, sektorze prywatnym i pozarządowym na świecie; możliwościami wykorzystania obecności Polaków w najważniejszych instytucjach i firmach międzynarodowych; priorytetami jakie obrać dla rozwoju polskiej ekspertyzy międzynarodowej. Swoje wystąpienia mieli m.in: Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych oraz Jarosław Gowin – Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ale Kongres to nie tylko obrady ale też i indywidualne rozmowy. Najwięcej ich odbyło się podczas zorganizowanego pod koniec pierwszego dnia bankietu. Luźna atmosfera, dobre trunki oraz znakomita lokalizacja z widokiem na Zamek Królewski w Warszawie pozwoliły uczestnikom do późnych godzin na „nocne Polaków rozmowy” w duchu międzynarodowych inicjatyw.
Pozytywną informacją był fakt, że podczas Kongresu przybyło znaczne grono Alumnów. Nasi członkowie byli prelegentami, moderatorami oraz czynnymi uczestnikami debat i sesji networkingowej. Liczę, że podczas drugiej edycji będę miał okazję porozmawiać z jeszcze większą liczbą Alumnów.