American Day in Katowice

American Day 2018 is over. The Regional Chamber of Commerce from Katowice invited to their headquarters business people, scientists and everyone interested in Polish-American relations to talk about American economic policy and support for SMEs while entering the US market. Our Association was an official partner of the event.

http://www.katowice.tvp.pl/37514027/polskoamerykanska-wspolpraca-zmiany-w-prawie-celnym-stanow-zjednoczonych

Czytaj więcej

American Day w Katowicach

American Day 2018 zakończony. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprosiła do swojej siedziby ludzi biznesu, nauki i wszystkich zainteresowanych relacjami polsko-amerykańskimi, aby porozmawiać o amerykańskiej polityce gospodarczej oraz wsparciu dla MSP przy wejściu na rynek amerykański. Stowarzyszenie było partnerem tego wydarzenia.

http://www.katowice.tvp.pl/37514027/polskoamerykanska-wspolpraca-zmiany-w-prawie-celnym-stanow-zjednoczonych

Czytaj więcej