Rozmowy o przyszłości – cykl dyskusji na Facebooku

Stowarzyszenie Alumni rozpoczyna nowy projekt pod wspólnym tytułem „Rozmowy o przyszłości”. Chcemy włączyć każdą zainteresowaną osobę do dyskusji o przyszłości Polski, w Polsce i Polaków. Ale to członkowie Stowarzyszenia: naukowcy, nauczyciele, specjaliści, liderzy społeczni, praktycy, administratorzy będą dyskutować o różnych sferach współczesnego życia, które zmienią się w wyniku epidemii koronawirusa oraz przemian społecznych, politycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy. Wspólnie zastanowimy się nad przyszłością edukacji, nauki, gospodarki, biznesu, trzeciego sektora, kultury, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa, samorządności, społeczeństwa XXI wieku i innych.
A wszystko to będzie dostępne na Facebooku (https://www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/), gdzie otworzyliśmy specjalny, dedykowany kanał streamingowy.