Rozmowy o przyszłości – cykl dyskusji na Facebooku

 

Rozpoczynamy nowy projekt pod wspólnym tytułem „Rozmowy o przyszłości”.

Chcemy włączyć każdą zainteresowaną osobę do dyskusji o przyszłości Polski i Polaków. Naukowcy, specjaliści, liderzy społeczni, praktycy ze Stowarzyszenia Alumni będą rozmawiać o różnych sferach współczesnego życia, które zmieniają się w wyniku epidemii koronawirusa oraz przemian społecznych, politycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy. Wspólnie zastanowimy się nad przyszłością edukacji, nauki, gospodarki, biznesu, trzeciego sektora, kultury, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa, samorządności, społeczeństwa XXI wieku i innych.

Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorek o godz 18:00, organizując #LIVE na fanpage Stowarzyszenia na Facebooku. To tam utworzyliśmy dedykowany kanał streamingowy: https://www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/

LIVE #1: Edukacja po pandemii – 2020.05.19
Podczas dyskusji dotyczącej „Edukacji po pandemii” zastanawialiśmy się na tym, jaka powinna być edukacja przyszłości? / jak wyjść z XIX wieku w szkole? / jakie umiejętności będą kluczowe? / czy system, który obecnie funkcjonuje w Polsce, ma szansę na trwanie? / czy czeka nas rewolucja edukacyjna? / czy rocznik „pandemii” jest stracony? / jak daleko cyfryzacja wejdzie do polskich klas?
 W dyskusji wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Alumni:
  • Anna Czarlińska-Wężyk – Kierownik Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, RODN w Katowicach,
  • Krzysztof Łyżwiński – Wicedyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu,
  • Małgorzata Zasuńska – Kierownik Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego i Współpracy Międzynarodowej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Moderatorem był Grzegorz Nawrocki – dziennikarz, amerykanista i anglista, członek zarządu British Alumni Society.
.