Konferencja „Smart City dla mieszkańców i środowiska”

21 października w Krakowie odbyła się konferencja „Smart City dla mieszkańców i środowiska”. Organizatorem konferencji był członek naszego Stowarzyszenia – dr Wojciech Blecharczyk.

Konferencja, rozpoczynająca cykl oraz kolejne seminaria i warsztaty, ma na celu zaprezentowanie poziomu zaawansowania samorządów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, koncepcji Smart City, Smart Villages, gospodarki obiegu zamkniętego oraz odporności miast. W ramach cyklu przedstawiane będą innowacyjne rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców. W trakcie obrad, prezentacji oraz dyskusji zostały zaprezentowane wyniki badań naukowców, przedstawione wieloletnie doświadczenia praktyków i samorządowców oraz opinie specjalistów, czy też agencji miejskich oraz organizacji społecznych.

Mam nadzieję, że ta konferencja będzie początkiem inspirującej dyskusji na temat poprawy życia mieszkańców w ramach „Smart City”.

Stowarzyszenie Alumni było partnerem wydarzenia.