FLEX w Krakowie

FLEX Cracow-IX 2017

W dniach 23-24 września 2017 r., na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się spotkanie uczestników polskiej i ukraińskiej odsłony programu FLEX* w ramach City Representative Conference.

Stowarzyszenie Alumnów zostało zaproszone przez koordynatora z ramienia Fundacji American Council for International Education na Polskę, Pana Mykołę Artemenko, do udziału w tym wydarzeniu. W sobotę, 23 września p. Anna Krzemińska-Kaczyńska, członek Zarządu Stowarzyszenia Alumni, miała okazję spotkać się z uczestnikami i opowiedzieć o Stowarzyszeniu.

Podczas tego spotkania młodzieży zostało zaprezentowane Stowarzyszenie Alumni, jego misja i działalność, budowanie sieci kontaktów i zakres prac w ramach projektu Road Show. Młodzież, która osiągnęła pełnoletniość, została zachęcona do wstąpienia w szeregi członków Stowarzyszenia.

Ponadto, w trakcie rozmów z młodzieżą Anna Krzemińska-Kaczyńska opowiedziała uczestnikom programu FLEX o swoich doświadczeniach w ramach Stowarzyszenia Alumni. Mówiła o budowaniu sieci skutecznych kontaktów, czyli tzw. networkingu, poszukiwaniu partnerów do współpracy w pisaniu i realizacji grantów, szukania wsparcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej i edukacji oraz poznawaniu kultury amerykańskiej poprzez udział w spotkaniach tematycznych i dyplomatycznych. Anna Krzemińska-Kaczyńska, będąc nauczycielem w klasach z maturą międzynarodową IB oraz koordynatorem wymian międzynarodowych, miała okazję spotykać młodzież FLEX w Stanach Zjednoczonych. To doświadczenie pozwoliło jej wskazać uczestnikom spotkania ścieżki rozwoju i możliwości, jakie stwarza członkostwo w Stowarzyszeniu. Uczniowie byli bardzo zainteresowani poznaniem Alumnów mieszkających w ich regionach i biorących udział w programach wspieranych przez rząd amerykański. Uczestnicy spotkania dzielili się chętnie spostrzeżeniami na temat swoich amerykańskich doświadczeń (pobytu w amerykańskich szkołach i w rodzinach) zastanawiając się, jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i roczny pobyt w USA, aby móc zrealizować swoje marzenia w przyszłości. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Zarówno uczestnicy programu FLEX, jak i władze Stowarzyszenia Alumni liczą na dalszą owocną współpracę w przyszłości.

FLEX Cracow-IX 2017

*Future Leaders Exchange (FLEX) Program został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 r. Jest on administrowany przez American Councils for International Education, które co roku otrzymują tysiące aplikacji od uczniów szkół średnich z Armenii, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Ukrainy. W Polsce zakończył się właśnie konkurs w ramach drugiej edycji FLEX 2017/2018, a do Stanów wyjeżdża kolejna, ponad 30-osobowa grupa uczniów.

FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich. W ramach stypendium uczestnicy mają pokryte koszty podróży do USA, pobyt u rodziny goszczącej, miesięczne wydatki, program nauki w amerykańskiej szkole średniej oraz szkolenie przedwyjazdowe w Polsce.