Alumni Association Road Show

Projekt „Alumni Association Road Show – Alumni Engagement at Americans Corners” jest realizowany przez Stowarzyszenie Alumnów we współpracy z Ambasadą USA oraz siecią American Corners.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie osiem spotkań w następujących miastach: Kraków, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Lublin, Katowice, Wrocław, Warszawa. Każde spotkanie będzie składać się z dwóch części. W części pierwszej, otwartej dla publiczności, reprezentant Stowarzyszenia wygłosi prelekcję z zakresu takich zagadnień, jak: demokracja, edukacja, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo oraz ochrona środowiska. Część druga, o charakterze networkingowym, będzie przeznaczona dla członków Stowarzyszenia Alumni.

Celem części pierwszej jest propagowanie relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń Alumnów w zakresie opisanych wyżej obszarów. Celem części drugiej jest rozwój sieci Alumnów, promocja Stowarzyszenia wśród środowisk lokalnych oraz wsparcie inicjatyw realizowanych przez przedstawicieli Alumnów.

Już teraz serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Road Show, zatytułowane: Uczące się organizacje – transfer idei z USA do Polski i z powrotem. Autorem prezentacji jest Pan Kazimierz Murzyn, prezes Fundacji Klaster Life Science Kraków, od lat aktywnie zaangażowany w problematykę innowacyjności, przedsiębiorczości oraz transferu technologii zdrowia i jakości życia. Spotkanie odbędzie się w Krakowie, dnia 14 października 2016 r., w godzinach 14:30 – 17:00, w Amerykańskim Centrum Informacji przy Konsulacie USA, ul. Stolarska 9. Treść prezentacji uwzględni autorskie doświadczenia związane z zastosowaniem koncepcji „uczących się organizacji” na gruncie krajowym. Idea „uczących się organizacji”, powstała w środowisku Massachusetts Institute of Technology, została opracowana w książce Petera Senge’a, Piąta dyscyplina – teoria i praktyka organizacji uczących się. „Uczące się organizacje” to takie, które potrafią adaptować się do stale zmieniających się warunków poprzez postawę otwartości oraz zasadę doskonalenia pracowników. Organizacja inicjuje i wspiera te działania, sama zarazem wykazując podatność na sukcesywne przekształcenia. Prezentacja będzie miała charakter interaktywny – uczestnicy uzyskają szansę zrozumienia ról zajmowanych w procesie przekształceń „uczącej się organizacji”.

Zapraszamy !