Academy for Women Entrepreneurship (AWE)

Program opiera się na trzech głównych celach: zapewnieniu zasobów edukacyjnych online, rozwijaniu sieci wspierających dostęp do mentoringu oraz łączeniu kobiet biznesu poprzez istniejące programy wymiany. Globalnym celem AWE jest wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie, tak by mogły wykorzystać swój potencjał ekonomiczny, a tym samym tworzyć warunki rozwoju dla siebie, swoich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Więcej informacji na:

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/awe/