Konferencja naukowa na UAM

10 maja 2019 r., z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego The American Law Society, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona amerykańskiej myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej. Była to trzecia edycja tego wydarzenia, w całości przeprowadzona w języku angielskim.
Do wygłoszenia prelekcji zaproszono w pierwszej kolejności studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych oraz innych kierunków humanistycznych z ośrodków akademickich w kraju i za granicą, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów skupiających swe zainteresowania wokół politologii, ekonomii i prawa, a także doktryn polityczno-prawnych oraz historii prawa. Z kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń wybrano 19 abstraktów, które zostały zweryfikowane przez Komitet Organizacyjny. W panelu eksperckim swoje wystąpienia przedstawili: prof. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. David M. Driesen z Syracuse University, USA.
Konferencja została podzielona na cztery części. Szeroki przekrój otworzyły rozważania na temat interpretacji amerykańskiej Konstytucji przez Sąd Najwyższy, a jedno z wystąpień dotyczyło poglądów Ojców Założycieli na istnienie niewolnictwa. Pojawiły się również przemówienia dotyczące doktryn segregacji rasowej, poglądów Miltona Friedmana na wolny rynek, a także kwestii wysokich kosztów amerykańskiego systemu służby zdrowia.
Patronem III Konferencji było Stowarzyszenie Alumni, które wspierało inicjatywę wespół z: Wydawnictwem Archaegraph, Wielkopolską Izbą Adwokacką, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, a także dziekanami Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.