Cykl wywiadów „Zawód” – kontynuacja

Kontynuujemy projekt pod wspólnym tytułem: „Zawód”.

„Zawód” jest serią wywiadów z członkami i członkiniami Stowarzyszenia Alumni, których życie zawodowe jest związana z profesją, której nie da się zaszufladkować w 8-godzinny dzień biurowej pracy, wymaga dużego zaangażowania i własnej inicjatywy oraz związana jest z daleko posuniętą samodyscypliną. Słuchaczom postaramy się przybliżyć kulisy tych profesji, opowiedzieć o ich pozytywnych i negatywnych aspektach, ukazać zmienność profesji na przestrzeni lat, związanych np. z rozwojem nowoczesnych technologii.

Zawód – nauczyciel

Anna Krzemińska-Kaczyńska jest prezeską Zarządu i założycielką WorldLINK Foundation Poland; Wicedyrektorką w Open Future International School w Krakowie; Nauczycielką Matury Międzynarodowej (IB World School 006265); Ambasadorką Programu English Teaching w Polsce; absolwentką prestiżowego programu mentoringowego Vital Voices Chapter of Poland i rocznego programu dyplomatycznego dla młodych światowych liderów Akademii Młodych Dyplomatów (EAD); wyróżniona za swoje osiągnięcia zawodowe Europejskim Znakiem Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania Języków Obcych (ELL), odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej; tegoroczną laureatką Global Teacher Award; wielbicielka podróży i fanka edukacji globalnej.Anna była uczestniczką programu TEA (2010) oraz jest członkinią Stowarzyszenia Alumni.

Facebook:  www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/videos/5626326334132920 

YouTube:  www.youtube.com/live/nM5mItXkKcs  

LinkedIn:  www.linkedin.com/events/7015969899323748353/  

Zawód – dyplomata

Ewa Suwara jest członkinią polskiej służby zagranicznej i zawodową dyplomatką. Od 2021 r. oddelegowana z ramienia MSZ RP do Misji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w Gruzji, gdzie zajmuje stanowisko szefa biura. Posiada tytuł doktora nauk prawnych PAN oraz magisterium z prawa i socjologii uzyskane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Odbyła studia w Kolegium Europejskim w Brugii oraz w Akademii Dyplomatycznej przy MSZ. Jest absolwentką executive education w JFK School of Government Harvard University. Otrzymała liczne stypendia krajowe (rządu polskiego, NCN) i zagraniczne (MSZ Włoch). W trakcie zatrudnienia w MSZ była m.in. pełniącą obowiązki przedstawiciela Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa UE oraz zajmowała stanowisko rzeczniczki prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Równolegle do służby w polskiej dyplomacji, rozwija karierę naukową przygotowując habilitację z nauk prawnych oraz wykładając na uczelni). Jest autorką publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych. Oprócz doświadczenia w administracji i na uczelni, pracowała dla ONZ w Afryce oraz UE w Azji. Reprezentowała Polskę w krajach rozwiniętych, rozwijających się i ogarniętych / dotkniętych konfliktem, w tym m.in. w Afganistanie. Ma szerokie doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, na stanowiskach eksperckich oraz menadżerskich. Pod koniec 2022 r. wygrała konkurs przeprowadzony przez ONZ i dołączyła do grupy 300 niezwykłych kobiet z całego świata tworzących UN Senior Women Talent Pipeline. Od 2023 roku uczestniczy jako mentorka w programie mentoringowym TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Biegle włada angielskim, francuskim oraz włoskim, w stopniu podstawowym: hiszpańskim i rosyjskim. Ewa była stypendystką programu Fulbrighta w latach 2018/2019 i jest członkinią Stowarzyszenia Alumni.

Facebook:  www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/videos/731155038705958  

YouTube:   www.youtube.com/live/CYV3VaU3oak

LinkedIn:  www.linkedin.com/events/7036987139825287168/  

Zawód – reżyser

Zbigniew Brzoza jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Urodził się w 1957 roku. Reżyser teatralny i telewizyjny, zaliczany do grona najzdolniejszych twórców młodszego pokolenia. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia na Wydziale Reżyserii w warszawskiej PWST. W latach 80. reżyserował i grał w założonym przez siebie teatrze „Nieprasować”. Oficjalnie Zbigniew Brzoza zadebiutował „Trawestacjami Toma Stopparda” w Teatrze Studyjnym w Łodzi (1991). W tym teatrze spod jego reżyserii w latach 1991-97 wyszło wiele znakomitych spektakli. W roku 1997 Brzoza objął stanowisko dyrektora artystycznego warszawskiego Teatru Studio, oraz zastępcy dyrektora artystycznego (1998 – 2007). W latach 2008-2009 przeniósł się do Łodzi, gdzie został zastępcą dyrektora artystycznego w Teatrze Nowym. W latach 2012-2016 Zbigniew Brzoza był dyrektorem artystycznym Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Od 2018 r. mieszka w Olsztynie, gdzie piastuje stanowisko dyrektora naczelnego i artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza. Dotychczas stworzył ponad czterdzieści spektakli, które prezentowane były na licznych przeglądach w Polsce i na świecie, w tym: w Niemczech, Szwecji, Rosji, Włoszech, Francji, Brazylii oraz na Litwie i na Węgrzech. Jest laureat licznych nagród, w tym Złotej Maski, którą został uhonorowany aż trzykrotnie (1993, 1996, 2012). Adiunkt, w stopniu doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Obecnie wykłada na wydziale reżyserii, wcześniej także na wydziale aktorskim. Był stypendystą POL-KUL-u (1986), Reutersa (1995) oraz Departamentu Stanu USA (2002). Jest członkiem Stowarzyszenia Alumni.

Facebook:  www.facebook.com/StowarzyszenieAlumni/videos/945457909837223  

YouTube:   www.youtube.com/live/7_TRwSs1hMQ

LinkedIn:  www.linkedin.com/events/7067058315008065536/