Partnerzy

 

ambasada
Ambasada USA wspierała powstanie Stowarzyszenia Alumni w 2006 roku. Była to część ogólnoświatowej inicjatywy Departamentu Stanu USA, który zachęcał placówki dyplomatyczne do zacieśnienia relacji z absolwentami programów wymiany finansowanych przez rząd USA. Na całym świecie jest ponad milion absolwentów tych programów, w Polsce około czterech tysięcy. Dla amerykańskiej misji dyplomatycznej stanowią oni cenną grupę, której wiedzę, entuzjazm i energię dyplomaci starają się wykorzystywać do działania na rzecz wspólnych idei i lepszego porozumienia między narodami.

 

enam-logo2Europejska Sieć Amerykańskich Stowarzyszeń Absolwenckich ENAM skupia 53 organizacje oficjalnie uznane przez ambasady amerykańskie i działające na terenie 42 krajów Europy i Eurazji. ENAM jest największą na świecie regionalną organizacją alumnów. Za cel stawia sobie koordynację działań poszczególnych narodowych stowarzyszeń alumnów, promowanie wspólnych inicjatyw oraz pogłębianie współpracy amerykańskich alumnów w Europie.

 

 

fulbright_logoPolsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Przyznaje stypendia naukowe dla Polaków na wyjazdy do USA i dla Amerykanów na przyjazdy do Polski. Jest organizacją non-profit. Działalność Komisji jest finansowana w równej części przez Departament Stanu USA oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w oparciu o umowę bilateralną.

 

 

amcorners_pl

American Corners to program współpracy pomiędzy Ambasadą USA a wybranymi instytucjami publicznymi w Polsce, które oprócz działalności statutowej realizują programy edukacyjne na temat Stanów Zjednoczonych. Dysponują one amerykańskimi publikacjami dotyczącymi USA, dostępem do internetowej bazy danych eLibrary USA oraz we współpracy z Ambasadą USA realizują programy i wydarzenia propagujące kulturę amerykańską. W Polsce American Corners znajdują się w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Radomiu, Warszawie i Wrocławiu.

 

 

 

PAM Center to wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyodrębniona na potrzeby edukacji menedżerskiej. We współpracy z amerykańskimi uczelniami, m.in. R. H. Smith School of Business, University of Maryland oraz College of Business, Minot State University, PAM Center oferuje:
* Polsko-Amerykański Program Studiów MBA,
* jedyne w Polsce Studium Menedżerskie Mini MBA®,
* szkolenia otwarte oraz realizowane na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw, konferencje i eventy.