International Writing Program

W ramach tego programu pisarze przyjeżdżają do Iowa City na 10-miesięczny pobyt. Pracują nad swoimi artystycznymi projektami, wygłaszają wykłady i odczyty, spotykają się z amerykańską publicznością i przedstawicielami amerykańskiego świata literackiego. W Polsce program był oferowany do 2004 roku. Wzięło w nim udział ponad 40 pisarzy, krytyków literackich i poetów, wśród nich m.in. Julia Hartwig, Paweł Huelle i Hanna Krall.