Władze

Zarząd Stowarzyszenia Alumni

 

 

Prezes

Rafał Pieprzyk – właściciel, Re-Public, Kraków

 

Wiceprezesi – członkowie Zarządu

Dariusz Góra-Szopiński – kierownik Katedry Regionalnych Studiów Strategicznych, Wydział Prawa i Administracji UKSW, Warszawa
Sławomir Kamiński – naczelnik wydziału, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa
Lech Karwowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie
Krzysztof Kozakowski – kierownik Biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin
Anna Krzemińska-Kaczyńska – IB Development Manager, nauczyciel geografii w języku angielskim, VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące, IB World School 006265 w Krakowie
Monika Piątkowska – prezes Związku Pracodawców Innovo, Katowice
Monika Rajska – adwokat, Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
Joanna Węgrzycka – Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
Agnieszka Zwierzyńska – prezes, Fundacja Pasja To Ja, Raków

Komitet Sterujący

Jacek Nieckuła (przewodniczący) – Consultant, IT Advisory, Ernst & Young, Warszawa

Franciszek Lyra – pierwszy polski stypendysta Fulbrighta, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, członek Indiana University Alumni Association, Modern Language Association of America oraz Edgar Allan Poe Society
Marcin Paprzycki – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Cichocki – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk / Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) w Warszawie
Aneta Pacek-Łopalewska – radca prawny, APL Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska / współzałożycielka start-upu Treesk, Warszawa

Małgorzata Zasuńska – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń