Program stypendialny Huberta Humphreya

Program stypendialny Huberta Humphreya jest przeznaczony dla młodych specjalistów w swoich zawodach, którzy są w połowie kariery zawodowej. Przyjeżdżają oni do USA na 10. miesięczny pobyt, w ramach którego odbywają studia na poziomie magisterskim (które nie kończą się jednak przyznaniem tytułu) i biorą udział w programie liderskim i współpracują zawodowo ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami w zawodzie. W Polsce program był oferowany w latach 1981-2010 i wzięło w nim udział ponad 30 osób.