Nowy statut Stowarzyszenia Alumni

2 lutego 2022 r. była ważna data. Minęło 63 dni od Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków naszego Stowarzyszenia, na którym podjęliśmy uchwałę o wprowadzeniu zmian w statucie Stowarzyszenia. Według statutu ten okres jest ważny, ponieważ „ …uchwała staje się wykonalna po upływie 63 dni od daty jej powzięcia. Jeśli w ciągu tego czasu ponad połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia zbierze podpisy przeciwko takiej uchwale, traci ona wykonalność i uważana jest za nie podjętą”.

Nikt się nie zgłosił z zebranymi podpisami ponad połowy członków Stowarzyszenia, a to oznacza, że nowy statut staje się ważny i obowiązujący.

Nowy statut znajdziecie pod linkiem:

http://usalumni.org.pl/statut/